Inzicht door unieke AOC-classificatie

Inzicht in unieke aoc classificatie

In veel ziekenhuizen is wildgroei ontstaan aan codes voor medische hulpmiddelen. Artikeldatabases zijn daardoor onoverzichtelijk. Zeker als het gaat om gebruik, prijzen en alternatieven. Ook staan financiële gegevens onduidelijk in grootboekrekeningen. Zo laten ziekenhuizen kansen liggen.

Samenwerking LNAG, GMG en Intrakoop

Goede classificatie maakt betrouwbare benchmarks mogelijk. Het draagt bij aan efficiënt assortimentsbeheer en doelmatige en veilige inzet van medische hulpmiddelen. Daarom werken het Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg (LNAG, onderdeel van NEVI Zorg), Gebouwen Management Gezondheidszorg (GMG) en Intrakoop samen aan een landelijke standaard en borging van de AOC-codering. Met als doel je te ondersteunen meer inzicht te krijgen in het beheer en de kosten van medische hulpmiddelen. 

Mogelijkheden en voordelen

Vanaf 26 mei 2021 moet elk medisch hulpmiddel een unieke productidentificatie hebben in het kader van de Europese verordening medische hulpmiddelen. De AOC-codering gaat uit van het gebruik van een product. De combinatie van beide gegevens van een medisch hulpmiddel leidt tot de volgende voordelen.

Assortimentsbeheer

 • Efficiënt en transparant beheer en harmoniseren en standaardiseren van je assortiment
 • Meetbare resultaten van de harmonisatie van je assortiment
 • Tijdwinst voor je inkoopafdeling, omdat medische hulpmiddelen beter vindbaar zijn
 • Benchmarken van je assortiment van medische hulpmiddelen met andere zorgorganisaties

Kostenbeheer

Als je de AOC-code en de juiste grootboekrekening koppelt, heb je:

 • Managementinformatie over de kostprijzen van medische hulpmiddelen voor de DOT/DBC’s 
 • Managementinformatie over verbruik en kosten van medische hulpmiddelen, waarmee betrouwbaar benchmarken mogelijk is
 • Managementinformatie die ook begrijpelijk is voor zorgprofessionals

Patiëntveiligheid en convenant 

 • De AOC-code maakt de uitvoering van een risicoanalyse voor medische hulpmiddelen, volgens het Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie in de medisch specialistische zorg, eenvoudiger en sluit aan bij de zorgprofessional.
 • Door de AOC-code bouw je gegarandeerd een aanschaf/product-, klachten- en recalldossier voor medische hulpmiddelen op.

Forum voor landelijke borging AOC

Een speciaal opgericht forum gaat zorgen voor een landelijke borging van de AOC-code voor medische hulpmiddelen. Om je ziekenhuis te ondersteunen en te streven naar een landelijke classificatie in de Nederlandse ziekenhuizen.

Forum AOC medische hulpmiddelen

Het forum bestaat uit: 

 • Addie Bouwman, voorzitter (LNAG)
 • Astrid Hooijer, Isala (LNAG)
 • Janny Bisschop, Ziekenhuis Tjongerschans (LNAG)
 • Theo van Diemen, Deventer ziekenhuis (LNAG)
 • Jan van Driel, LUMC (LNAG)
 • Bob van Moorsel (GMG)
 • Laura Awad / Richard Vermeltfoort (Intrakoop)

Neem contact op

Wil je meer weten over de AOC-code voor medische hulpmiddelen en de toepassing in je eigen zorgorganisatie? Neem contact op met:

Laura Awad
Inkoper/productmanager Medisch
 • 06 53 84 33 35
Laura Awad