Landelijke borging AOC-classificatie

Betere classificatie geeft ziekenhuizen meer inzicht in het assortiment, de kosten en de risico’s van medische hulpmiddelen. Daarom hebben Intrakoop, het LNAG (Landelijk Netwerk Assortimentscoo╠łrdinatoren in de Gezondheidszorg) en GMG (Gebouwen Management Gezondheidszorg) samen een landelijke AOC-classificatie voor medische hulpmiddelen ontwikkeld. Het Landelijk Expertiseteam AOC zorgt voor de borging. 

Eenduidigheid door AOC-codering

Landelijke borging en beheer van de AOC-codering voor medische hulpmiddelen garandeert eenduidigheid. Zoals die er al langer is voor medische apparatuur. De uniforme codering ondersteunt transparant en effectief assortimentsbeheer. En dat heeft diverse voordelen. Inkoop kan efficiënter werken. Maar je kunt ook eenvoudig onderling informatie vinden en vergelijken. Efficiency-projecten zijn beter uit te voeren door de representatieve informatie. Het koppelen van de AOC-code aan de juiste grootboekrekening leidt tot begrijpelijke managementinformatie over het verbruik van medische hulpmiddelen en de kosten. Ook kun je sneller en eenvoudiger een risicoanalyse voor medische hulpmiddelen uitvoeren, evenals een geborgd aanschaf/product-, klachten- en recalldossier voor medische hulpmiddelen opbouwen, wat noodzakelijk is voor het Convenant Veilige toepassing medische technologie en de Europese wetgeving MDR. 

Borging door Landelijk Expertiseteam AOC

Het Landelijk Expertiseteam AOC voor medische hulpmiddelen bestaat uit leden van het LNAG. Zij vertegenwoordigen vijf verschillende ziekenhuizen. Na het invoeren van de AOC-code in je ziekenhuis kunnen zij je samen ondersteunen met de borging van de classificatiecode. 

Voordelen van abonnement voor AOC-borging

Om ervoor te zorgen dat de AOC-codering voor medische hulpmiddelen in jouw ziekenhuis up to date blijft met de actuele codes (evalueren continu) en landelijk wordt geborgd, brengt GMG jaarlijks abonnementskosten van
€ 795 (excl. btw) in 
rekening. De kosten voor dit abonnement zijn hoger dan het bestaande tarief voor AOC-codering medische apparatuur. Het gaat ook om een veelvoud aan artikelen. Dat vraagt om intensief onderhoud van de AOC-code met de bijbehorende service. Daar staan veel voordelen tegenover:

 • Je krijgt online toegang tot het actuele bestand van de landelijke AOC-codering.
 • Het Landelijk Expertiseteam houdt de AOC-codering bij en actueel. Zo voorkom je dat verouderde bestanden in je ziekenhuis geactualiseerd moeten worden. 
 • Het Landelijk Expertiseteam zorgt voor de landelijke borging van de AOC medische hulpmiddelen. De werkwijze is hetzelfde als bij het expertiseteam voor medische apparatuur, die al jaren bewezen heeft goed te werken.
 • Je kunt bij het Landelijk Expertiseteam terecht met vragen over coderingen bij bijvoorbeeld aanschaf van een artikel.
 • Je kunt, bij aanschaf van een nieuw artikel met een nieuwe functionaliteit, nieuwe classificatiecodes aanvragen bij het Landelijk Expertiseteam AOC. Dit team geeft dan een nieuwe code uit voor alle ziekenhuizen.
 • Je kunt advies vragen aan het expertiseteam of een nieuw artikel wel past in een bestaande classificatie.
 • Bij het uitgeven van nieuwe coderingen krijg je als ziekenhuis een rapportage over de nieuwe coderingen.
 • Je krijgt online toegang tot een platform waar je kunt communiceren met het Landelijk Expertiseteam AOC. 
  Een ziekenhuis met een abonnement kan het expertiseteam vragen de AOC uit te breiden met nieuwe productgroepen.  Het experteam neemt de beslissing of er een code wordt toegevoegd of niet en vermeld dit besluit op de website en in de maandelijkse terugkoppeling met de onderbouwing. Hiervoor wordt jouw expertise en die van het Landelijk Expertiseteam gebruikt. 
 • Het Landelijk Expertiseteam volgt de ontwikkelingen over coderingen, zoals de EMDN-code in de Europese Wetgeving MDR, op de voet. De AOC kan gekoppeld worden aan de Europese classificatie. Dan ben je als ziekenhuis alvast goed voorbereid.
 • Als het door wet- en regelgeving noodzakelijk is om over te stappen naar een andere codering, kan het Landelijk Expertiseteam alle geabonneerde ziekenhuizen ondersteunen. Deze conversie kan vanuit de AOC plaatsvinden. Niet elk ziekenhuis hoeft zijn eigen codering te wijzigen.

Meld je eenvoudig aan voor een abonnement

Wil je een abonnement afsluiten? Meld je dan aan via de site van GMG of stuur een mail naar marc.arts@intrakoop.nl. GMG voegt het abonnement voor de AOC medische hulpmiddelen dan toe aan die voor de AOC medische apparatuur. Ze worden dan in rekening gebracht via dezelfde factuur van GMG.

Neem contact op

Wil je meer weten over de borging van de AOC-codering en het abonnement? Neem dan contact op met

Marc Arts
Adviseur Medische Hulpmiddelen
 • 06 82 06 69 22
Marc Arts