Zo maakt De Zorggroep haar zorgcentra aantoonbaar veilig

nooduitgang veiligheid

Met vele woon- en zorgcentra is brandveiligheid een belangrijk onderwerp voor De Zorggroep. Dat vraagt een andere kijk op brandveiligheid dan voor normale panden, want je werkt vaak met beperkt zelfredzame mensen. Om te kunnen voldoen aan het gestelde ambitieniveau voor de veiligheid van de panden, werkt De Zorggroep met Ontruimcheck van TBQ.

“Als je naar zelfredzaamheid van cliënten kijkt zie je dat je meer moet doen dan wat de wet ons voorschrijft”, vertelt Ralf Kempen, BHV-coördinator van De Zorggroep. Gebouwen die voor 2003 gebouwd zijn moeten namelijk voldoen aan het Bouwbesluit bestaande bouw. De eisen die daarin zijn vastgelegd ten aanzien van de brandveiligheid zijn beperkt. De meeste gebouwen stammen veelal uit de tijd van vóór 2003, waardoor de brandveiligheidseisen in deze panden beperkt zijn. Daarnaast zijn de mensen die tegenwoordig in zorginstellingen terechtkomen vaak veel minder zelfredzaam dan vroeger. Aan de ene kant bewegen de panden dus niet mee in de mate van de brandveiligheidsvoorzieningen en aan de andere kant is er snellere verslechtering van mensen die opgevangen worden. Dit vraagt om een nieuwe aanpak. Met de uitdaging helder, gingen ze op zoek: "hoe krijg je de risico’s helder in beeld en kun je benodigde investeringen goed onderbouwen om het ambitieniveau te behalen gesteld door de raad van bestuur?”

De oplossing

Ontruimcheck is een tool, gebaseerd op artikel 7.11a uit het Bouwbesluit, die snel inzichtelijk maakt wat er moet gebeuren om voor een brandveilige omgeving te zorgen. Je stopt alle informatie over de bouwkundige staat van het gebouw, de installatietechnische aspecten en de ontruimingsorganisatie (BIO-aspecten) in de tool en vervolgens laat deze er een risicogestuurde berekening op los. De uitkomst geeft inzicht in de brand- en vluchtveiligheid van het pand. Je ziet of je je ambitieniveau haalt en aan welke knoppen je anders moet draaien. Dat kan betekenen dat je moet investeren in, of juist kunt besparen op een van deze BIO-aspecten. 

Werken met Ontruimcheck bespaart De Zorggroep veel tijd bij het opstellen van business cases om onderbouwde adviezen te kunnen geven. Pim Boswerger, projectleider risicogestuurde brandveiligheid van De Zorggroep: “Soms leiden meerdere scenario’s tot het behalen van onze ambitie, en dan kunnen we aan de slag met een business case. Die leggen we voor aan de raad van bestuur, met een goed onderbouwd advies. Eindelijk kunnen we de brandveiligheid meetbaar maken. Op die manieren zorgen we voor een veilige omgeving die voldoet aan ons ambitieniveau.”

De implementatie

“De tool was voor ons helemaal nieuw, maar TBQ bood ons een dagcursus aan over het juiste gebruik van Ontruimcheck.” aldus Ralf: “Het is een vrij complexe rekentool, die je hele concrete output geeft, waardoor het eerst even wennen is, maar na een paar keer gebruiken werkt het makkelijk en snel.” Zowel Ralf als Pim ervaren de samenwerking als fijn en ze kunnen altijd terecht bij TBQ wanneer ze vragen hebben over de tool of over de uitkomsten.

De samenwerking met het bevoegd gezag

“De ontwikkelingen die we uitvoeren gaan allemaal in nauw overleg met de Veiligheidsregio,” vertelt Pim, “Die moedigt de gekozen werkwijze zeer aan, omdat wij door het gebruik van Ontruimcheck direct invulling geven aan artikel 7.11a uit het Bouwbesluit. Iets wat eerder nog erg lastig was.” Met Ontruimcheck maakt De Zorggroep een nieuw vluchtveiligheidsconcept meetbaar en toetsbaar. Nadat een concept intern is goedgekeurd, wordt het gedeeld met het bevoegd gezag en de veiligheidsregio's. De plannen worden uiteindelijk middels een aanvulling op de bestaande vergunning geborgd via het omgevingsloket, zodat alle betrokken partijen zijn geïnformeerd.

De toekomst

Ralf: “Momenteel zitten we in een traject waarbij we de vluchtveiligheid van circa 40 intramurale zorginstellingen toetsen en optimaliseren met Ontruimcheck. Maar het gebruik van de tool wordt verankerd in interne procedures. Zo gebruiken we het ook al voor renovaties, verbouwingen en nieuwbouw. Hier komen soms interessante inzichten uit die direct in de bouwplannen kunnen worden verwerkt.” Voor instellingen als De Zorggroep is Ontruimcheck een unieke, slimme oplossing, die laat zien hoe je gebouwen aantoonbaar veiliger maakt. “Een tool die we zeker blijven gebruiken!” aldus Ralf.

 

Deel dit artikel