Benchmark voorschrijfgedrag naar slaapmiddelen en diabetesmedicatie

Medicatieveiligheid

Hoe is het voorschrijfgedrag voor geneesmiddelen bij jouw zorgorganisatie vergeleken met collega-instellingen? En houden jullie je aan de geldende richtlijnen? Herkenbare vragen? Helaas is het voor je zorgorganisatie niet eenvoudig om het voorschrijfgedrag te vergelijken. Daarom hebben wij dat samen met het IVM (Instituut Verantwoord Medicijngebruik) voor slaapmiddelen en diabetesmedicatie gedaan.

Aanpak

Diverse leden in de caresector hebben een Intrakoop-overeenkomst voor farmaceutische dienstverlening. Om te controleren of de contractuele afspraken worden nageleefd en om benchmarks te kunnen uitvoeren, beschikken wij over de data van hun geneesmiddelengebruik op zorgorganisatieniveau. Samen met het IVM hebben we – uiteraard met geanonimiseerde gegevens op instellingsniveau – voor 30 leden de voorschrijfinformatie over slaapmiddelen en diabetesmedicatie in kaart gebracht en gespiegeld met de geldende  richtlijnen van bijvoorbeeld NHG en Verenso. We hebben daarbij gekeken naar de hoeveelheid die gebruikt wordt binnen de instelling en welke specifieke geneesmiddelen worden ingezet. Daarnaast hebben we voor slaapmiddelen de sterkte geanalyseerd en vergeleken met de geriatrische dosering. 

Resultaten

En wat blijkt? Het voorschrijfgedrag van zorginstellingen van slaapmiddelen en diabetesmedicatie loopt erg uiteen. 

De voorschrijfinformatie van slaapmiddelen hebben we ook eerder onderzocht. Daarom kunnen we vergelijken met de voorschrijfgegevens uit 2020. Daaruit blijkt dat bij meer dan 60% van de instellingen het gebruik van afgeraden benzodiazepines is toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. De meest gebruikte sterkte voor slaapmiddelen is de geriatrische dosering. Dit is de sterkte die het Farmacotherapeutisch Kompas aanbeveelt voor ouderen en andere kwetsbare groepen.

Uit de voorschrijfgegevens van diabetesmedicatie blijkt dat het bij de zogenaamde SU-derivaten bijna altijd om een van de voorkeursmiddelen uit de Verenso-richtlijn gaat. Als het gebruik van insuline nodig is, kiezen zorgorganisaties vaak voor aanbevolen alternatieven voor insuline of kortwerkende insuline. Nieuwe diabetesmiddelen worden nog weinig voorgeschreven. Ze zijn vaak minder goed onderzocht bij oudere of kwetsbare patiënten en meestal duurder.

De 30 leden hebben een rapportage van beide onderzoeken ontvangen. Met een powerpointpresentatie die ze kunnen gebruiken tijdens een FarmacoTherapeutisch Overleg (FTO) of andere medicatiegerelateerde bijeenkomst om inzicht te geven in mogelijke verbeteringen van het voorschrijfgedrag en -beleid. 

Meer weten?

Wil je meer weten over deze onderzoeken? Mark Buijze, inkoper/productmanager farmacie, zal ze toelichten tijdens een deelsessie op ons jaarevent op 21 juni in Bunnik. Of neem contact op met José van Engelen, contractmanager farmacie.

Deel dit artikel

Neem contact op

Jose van Engelen
Contractmanager Farmacie
  • 06 23 17 98 07