AVG en aansprakelijkheid, hoe heb je dit geregeld?

Groep mensen in vergadering

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt met zich mee dat iedere zorgorganisatie zorgvuldig moet omgaan met zeer gevoelige (persoons)gegevens. Daarom is het belangrijk dat je ook goede afspraken maakt met partijen die in opdracht van jouw zorgorganisatie met deze (persoons)gegevens te maken krijgen.

Met het standaard model verwerkersovereenkomst voor de zorgsector kun je hierover afspraken vastleggen. Dit standaard model is opgesteld door Actiz, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ).

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van partijen is in dit standaard model goed verwoord. Wel vraagt artikel 8.7 extra aandacht. Hierin staat: Partijen dragen zorg voor afdoende dekking van de aansprakelijkheid. Wat wordt verstaan onder afdoende dekking?

Afdoende dekking

De reguliere aansprakelijkheidsverzekeringen bieden dekking voor schade aan derden voor materiële en/of persoonsschade. In sommige gevallen is ook vermogensschade meeverzekerd. Maar vaak is dit beperkt. Bij aansprakelijkheid gerelateerd aan privacy of een data-lek is het de vraag of de aansprakelijkheidsverzekering van jouw zorgorganisatie als afdoende dekking wordt gezien. Een cyberverzekering biedt wel dekking voor aansprakelijkheid gerelateerd aan privacy en een data-lek.

Aansprakelijkheid bestuurders

Je bestuurder tekent namens je organisatie verwerkersovereenkomsten. Als blijkt dat je organisatie niet in het bezit is van de juiste verzekeringen, dan ligt hierin ook een risico voor de bestuurder zelf. Het niet afsluiten van afdoende dekking is ook buiten de verwerkersovereenkomst een risico voor bestuurders. Dit kan zelfs leiden tot aanspraken in het privévermogen.

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten of advies over aansprakelijkheid en verzekeringen? Neem contact op voor een afspraak met Wim Mulder van Intrakoop-leverancier Raetsheren van Orden via:

Rozemarijn van de Werken
Inkoop Consultant
  • 06 27 39 68 65