Ontwikkeladvies voor werkende 45-plussers

Verplegend personeel in gang ziekenhuis

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een subsidieregeling voor de financiering van ontwikkeltrajecten voor werkenden vanaf 45 jaar. Het doel: medewerkers laten nadenken over hun werktoekomst, zodat de regie op de eigen loopbaan toeneemt.

Ontwikkeladvies voor werkende 45-plussers

Het ontwikkeladvies van USG Restart is een extra mogelijkheid waarmee medewerkers van 45 jaar actief aan de slag gaan met het werken aan hun loopbaan. De medewerker doorloopt met een van de NOLOC gecertificeerde Loopbaancoaches van USG Restart een kort ontwikkelassessment. Het resultaat is een persoonlijk plan met concrete handvatten en acties. Een van de klanten van deze Intrakoopleverancier, Cateraar Hutten, vertelt over hun ervaringen in dit filmfragment.

Waarom deze stimuleringsregeling?

Nederland verandert en zo ook de arbeidsmarkt. 

  • De AOW-leeftijd stijgt.
  • Het werk kan fysiek of mentaal zwaar zijn en op termijn niet vol te houden. 
  • Het werk en de vereiste vaardigheden veranderen voortdurend.

Vijfenveertigplussers hebben vaak een eenzijdig arbeidsverleden met veel specifieke kennis, maar soms te weinig kennis van nieuwe ontwikkelingen. Op het moment dat zij hun werk niet meer in de huidige vorm kunnen uitvoeren, kan dit hen parten gaan spelen bij de zoektocht naar nieuw werk. Het is van belang dat zij (blijven) nadenken over hun verdere loopbaan en over kansen en bedreigingen om werkend hun pensioenleeftijd te bereiken. 

Wie kunnen deelnemen?

  • Alle 45-plussers die gemiddeld twaalf uur of meer per week werkzaam zijn.
  • Vijfenveertigplussers die al werkloos zijn, hun werk wegens ziekte niet meer kunnen doen, of waarvoor er een ontslag/reorganisatie regeling is, kunnen niet deelnemen.

Ook voor leidinggevenden

De rol van de leidinggevenden is van groot belang. Zij zijn verantwoordelijk voor het creëren van een veilige en stimulerende omgeving. Zodat de medewerkers na kunnen denken over de langere termijn loopbaan en werksituatie. Daarvoor is de training ontwikkeladvies voor leidinggevenden. Leidinggevenden krijgen hier handvatten om het ontwikkeladvies onder de aandacht te brengen én medewerkers te ondersteunen bij het realiseren van hun toekomstige loopbaanwensen.

Geen kosten én geen subsidieadministratie

De kosten worden volledig vergoed door het Ministerie van SZW en USG Restart zorgt voor de administratieve afhandeling en subsidieaanvraag.

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over de subsidieregeling en het aanbod van USG Restart? Neem dan contact op met:

Simone Nicolaes
Inkoper/productmanager HRM
  • 06 25 52 00 72