Jaarverslagenanalyse in brief minister aan Tweede Kamer

Torentje Den Haag

Al jaren brengt Intrakoop, samen met Verstegen accountants en adviseurs, de ontwikkelingen in de verschillende zorgsectoren in kaart aan de hand van jaarverslagen van zorgorganisaties. Dat deze publicaties hoog worden gewaardeerd, blijkt onder meer uit de artikelen die daar jaarlijks over verschijnen in de media. Media-aandacht is mooi, maar het wordt helemaal interessant als ook de politiek onze analyses leest en gebruikt. En laat dat nou net zijn wat minister De Jonge heeft gedaan.

Kamerbrief over personeelsverloop

In een brief van 1 oktober aan de voorzitter van de Tweede Kamer gaat De Jonge in op een vraag van de vaste kamercommissie voor VWS over de Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2019 van Ernst & Young. Specifiek gaat die vraag over het verzuim en verloop van personeel en de administratieve lastendruk in de zorg. Een onderwerp dat in al onze jaarverslagenanalyses als belangrijk punt naar voren komt. De minister gebruikt in de eerste alinea’s van zijn brief onze jaarverslagenanalyse en plaatst die naast een aantal andere rapporten die hij heeft gebruikt om de vraag te beantwoorden. 

Goed om te zien dat we gelezen en gewaardeerd worden. Juist onze rol als kennispartij komt zo over het voetlicht. Reden genoeg om door te gaan met deze analyses, ze te blijven verspreiden en –waar mogelijk- uit te breiden.  

In 2019 hebben we de volgende rapporten gepubliceerd:
- Jaarverslagenanalyse ziekenhuizen 2018
- Jaarverslagenanalyse VVT 2018
- Jaarverslagenanalyse GGZ 2018
 

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over onze jaarverslagenanalyses? Neem dan contact op met

Harald Bresser
Manager Marketingcommunicatie
  • 06 51 59 50 93