Green Deal Duurzame Zorg: een jaar later

Duurzaamheid

Een jaar geleden ondertekenden 132 partijen in de zorg de Green Deal Duurzame Zorg. En inmiddels zijn het er ruim 180. Zo kunnen we samen echt stappen zetten naar verduurzaming van de zorg. Hoe gaat het nu verder?

Tijdens het congres Green Deal zorg 2.0 op 10 oktober krijgen alle deelnemers informatie over de ‘tussenstand’. Voor wie er niet bij kan zijn, volgt hier een overzicht.

Het doel van de Green Deal Duurzame Zorg is het verduurzamen van de bedrijfsvoering en verminderen van de CO2-uitstoot. De focus ligt op 4 pijlers:
• De CO2-uitstoot verminderen
• Circulair werken
• Het verminderen van medicijnresten uit het water
• Een gezonde leefomgeving bevorderen

Green Deal Duurzame Zorg

Programma klimaatneutraal en circulair inkopen 2019-2020

Om de CO2-uitstoot terug te dringen worden diverse initiatieven ondernomen. Zo hebben de brancheorganisaties in de zorg routekaarten ontwikkeld, die ook te gebruiken zijn voor de transitie naar andere energiebronnen. Daarnaast heeft de rijksoverheid in 2019 en 2020 extra geld beschikbaar gesteld om de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie te stimuleren. Intrakoop en Nevi hebben daarvoor een project- en programmaplan ingediend bij het Ministerie van VWS. De coördinatie van de uitvoering heeft het ministerie aan Intrakoop gegund: we gaan met jullie en Nevi werken aan een aanpak voor de hele zorgsector waarin we samen oplossingen ontwikkelen, kennis delen en inkopen. Deze activiteiten, die gefinancierd worden vanuit klimaatgeld uit het regeerakkoord, gaan we oppakken: 

Kennis delen
We organiseren workshops en een congres om kennis te delen over de mogelijkheden om de CO2-uitstoot in de zorgsector te verminderen. De workshops onder leiding van Nevi starten in november (Kijk hier voor meer informatie en meld je aan). Het congres vindt plaats medio 2020. Ook ontwikkelen we concrete MVI-criteria voor inkooptrajecten van medische productgroepen.

Pilot onderhoud
Samen met zorgorganisaties en hun huisinstallateurs ontwikkelen we een standaard onderhoudscontract voor duurzaam beheer van zorglocaties. Dit contract moet voldoen aan het ISSO-keurmerk en kunnen alle zorgorganisaties gebruiken. 

Pilot afvalscheiding en -verwerking
Als eerste stap naar een zero-waste afvalbeleid voor alle zorgorganisaties gaan we een pilot opzetten voor het scheiden van PMD-afval (plastic, metaal en drankkartons) bij zorglocaties. Hiermee neemt de CO2-uitstoot af en daalt de vraag naar natuurlijke hulpbronnen.

Pilot verduurzaming voeding
Vooral vlees en zuivel hebben grote impact op het milieu. Als we minder dierlijke en meer plantaardige voeding inkopen en eten, heeft dat een positief effect op het milieu. Met de Zorgmonitor van Foodstep en Intrakoop krijg je inzicht in de duurzaamheid en CO2-uitstoot van je aankopen voor eten en drinken. Je kunt dan verantwoorde en duurzame keuzes maken.

Pilot deelmarktplaats voor zorgproducten
Veel (zorg)producten staan ongebruikt op een afdeling of locatie. Om zoveel mogelijk zorgproducten opnieuw te gebruiken en waardevernietiging te beperken gaan we een deelmarktplaats voor zorgproducten opzetten.

Projecten vanuit MVO Nederland
Binnen het programma klimaatneutraal en circulair inkopen gaat MVO Nederland aan de slag met een project voor circulaire voeding (en voorkomen van verspilling) en een innovatieprogramma plastic afval.

Samen maken we mensen en de wereld beter

Alle activiteiten binnen het programma klimaatneutraal en circulair inkopen 2019 – 2020 zijn goede, praktische stappen die – gevolgd door een meerjarig programma – ertoe zullen leiden dat we samen de duurzame doelen behalen voor 2030 en 2050. Door samen te werken met alle betrokkenen partijen zoals zorgorganisaties, MilieuPlatformZorg (MPZ), brancheverenigingen en leveranciers kunnen we er een succes van maken. Zo maken we niet alleen mensen maar ook de wereld beter.

Neem contact op

Wil je meer weten over of meedoen aan deze activiteiten voor een duurzame zorg? Neem dan contact op met Jan Holsappel, via jan.holsappel@intrakoop.nl of 06 21 28 69 32.

Deel dit artikel