Stap op weg naar recycling incontinentiemateriaal

recyclen

Jaarlijks wordt in Nederland zo’n 400.000 ton aan luiers en incontinentiemateriaal weggegooid, waarvan het overgrote deel wordt verbrand. Duurzame oplossingen voor afvalstromen leveren een belangrijke bijdrage aan het behalen van de overheidsdoelstelling om meer afval gescheiden in te zamelen en te recyclen en minder CO2 uit te stoten. Hoe kunnen we samen tot een goede oplossing komen voor de recycling van incontinentiemateriaal? Dat was de vraag in een rondetafelgesprek op 18 september, met relevante partijen uit de keten.

Onder leiding van MVO Nederland en met medewerking van Cathy van Beek, Kwartiermaker Duurzame Zorg vanuit het Ministerie van VWS,  hebben de volgende partijen hierover gesproken: Abena, AEB, ARN BV, Edana, Essity, Kimberley-Clark, Mediq Medeco, MilieuPlatformZorg (MPZ), Ontex, Renewi, RIVM, RWS, Suez, de Wageningen Universiteit (WUR) en Intrakoop.

Zij hebben samen de volgende acties afgesproken:

  • De samenwerking te verkennen voor het ontwikkelen van een labmethode en regelmatige toetsing van het proces door samen te investeren en in te kopen

  • Om tafel te gaan met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om ervoor te zorgen dat het proces voor het verlenen van vergunningen door de Omgevingsdiensten sneller en soepeler verloopt door de juiste mensen de juiste kennis bij te brengen

  • Met de VNG de voorwaarden te bespreken voor een goed werkende infrastructuur voor het inzamelen van incontinentiemateriaal.

Het rondetafelgesprek heeft bijgedragen aan versnelling van processen, maar van de zorgsector wordt nog steeds geduld gevraagd. Voldoende verwerkingscapaciteit van incontinentiemateriaal zal nog enkele jaren op zich laten wachten.


Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten of heb je zelf ideeën over recycling van incontinentiemateriaal? Neem dan contact op met

Bert Baan
Inkoper/productmanager Facilitair
  • 06 53 21 55 23