Impressie van 60 jaar inkoopsamenwerking

Intrakoop jubileumevent

Ervaringen met samenwerking binnen en buiten de zorg, een toespraak van minister Bruno Bruins en feestelijke elementen wisselden elkaar af tijdens ons jubileumevent op 7 november. Samen met zo'n 250 leden en leveranciers, Intrakoopmedewerkers en andere genodigden vierden we 60 jaar inkoopsamenwerking. Een korte impressie.

Hoe werken Intrakoop en leden samen? Het UMC Utrecht vindt duurzaamheid belangrijk. Intrakoop wilde een Europese aanbesteding voor energie opzetten. Esther Willems en David Hoorn vertellen hoe de eisen en wensen van het UMCU – met de inbreng van andere leden - hebben geleid tot windenergie voor heel veel leden.

Samen-werken met leveranciers

Hans Dijkhuis geeft een inkijk in hoe ASML de samenwerking met leveranciers heeft opgezet. Het bedrijf is een strategische lange termijn relatie aangegaan met een beperkt aantal leveranciers. Met waarden als uitgangspunt. Niet alleen wat ze aan waarden van leveranciers verwacht maar ook wat ASML aan waarde biedt voor de leveranciers. Kortom, ga samen met leveranciers aan de slag om de beste waarde te leveren voor je uiteindelijke klant. (Bekijk de presentatie)

Betaalbare en duurzame zorg 

1 op de 7 mensen werkt in de zorg. Om alle zorg te verlenen die nodig is zou in 2040 1 op de 4 mensen in de zorg moeten werken. Dat is onhaalbaar. Daarom moeten we de zorg anders organiseren, aldus minister Bruno Bruins van VWS. Goede samenwerking is dan een vereiste om de zorg betaalbaar te houden. Dat hebben de oprichters van Intrakoop in 1959 ook ingezien, toen ze begonnen met het samen inkopen van aardappels en stookolie. Vandaag de dag staan we niet alleen voor de uitdaging van betaalbare maar ook van duurzame zorg. Dat is nog een lange weg die goede samenwerking vereist. Maar met de Green Deal en het actieplan voor circulair inkopen worden daar zeker stappen in de juiste richting gezet. 

Betere gezondheidszorg door samenwerken en delen

Marcel Levi geeft zijn visie op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. We leven in de ‘gouden eeuw van de geneeskunde’, aldus Levi. Er is zoveel mogelijk. Maar is dit ook altijd het beste voor de patiënten? En hoe houden we de zorg betaalbaar? Door het vormen van netwerken, waarin verschillende specialismen zijn verdeeld. Hij weet uit ervaring in London dat het werkt. En als we er dan ook nog in slagen om verspilling tegen te gaan door minder bureaucratie en minder prijsmarges, is rantsoenering van zorg in Nederland niet nodig. (Bekijk de presentatie)

Ruim 20 jaar Intrakoop vanuit directieperspectief

In een gezellig gesprek delen drie achtereenvolgende directeur/bestuurders van Intrakoop – Gert Walhof, Frank Kaptein en Ruud Plu – hun uitdagingen en hoogtepunten met elkaar en de zaal. Over discussies rondom Europese aanbestedingen, ervaring met internationale samenwerking en de eerste energiecontracten tot kansen voor de toekomst.  

Tijdens dit jubileumevent is de Intrakoop beste Leverancier Award 2019 uitgereikt aan de Technische Unie. Zij kregen de hoogste waardering voor hun leveranciersprestaties in onze leveranciersprestatiemeting. 

Visuele impressie

Jubileumevent Intrakoop wandverslag

 

Deel dit artikel