Samen werken aan normale PBM-markt

Beschermende hulpmiddelen

Door de coronapandemie blijft de vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen hoog. In Nederland maar ook wereldwijd. Terwijl grondstoffen moeilijk leverbaar zijn. Daardoor is er nog steeds schaarste. Ook maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen zoals grensafsluitingen, exportbeperkingen en verhoogde veiligheidsnormen bij fabrikanten, dragen bij aan alsmaar stijgende prijzen. Daar hebben we allemaal mee te maken. Wat kunnen we daar samen tegen doen?

Monitoren

Als inkoopcoöperatie volgen we de ontwikkelingen op de voet. Op basis daarvan toetsen we de prijsstijgingen van onze leveranciers aan de gemaakte afspraken in onze overeenkomsten. We verwachten dat de prijzen weer zullen dalen, zodra de vraag naar medische verbruiksartikelen en de voorzorgsmaatregelen rond het coronavirus weer op een normaal niveau zijn. Maar ook wij hebben geen idee wanneer dat zal zijn. 

Herstel goede marktwerking

Intussen willen we meer doen dan alleen monitoren. We hebben een speciaal team dat oplossingen zoekt voor mogelijke tekorten in het kader van de coronapandemie, via reguliere kanalen of alternatieve producten. Maar we willen ook samen werken aan herstel van een normale marktwerking voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarvoor gaan we in gesprek met diverse partijen - zoals het LCH, de brancheverenigingen en leveranciers - over hoe we weer tot normale prijs- en leverafspraken kunnen komen. 

Deel je ervaringen

Hoe meer we aan informatie kunnen bundelen voor die gesprekken, hoe meer we samen kunnen bereiken op weg naar een normale inkoopmarkt. En daar hebben we jullie hulp als leden van Intrakoop bij nodig: deel met ons je ervaringen in de huidige inkoopmarkt van persoonlijke beschermingsmiddelen. Je kunt hiervoor terecht bij je Intrakoop-adviseur of mail naar mh@intrakoop.nl.

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten? Bel of mail met

Kalinka Keij
Manager Bedrijfsvoering
  • 06 38 58 73 93