Overeenkomst met TBQ voor innovatieve gebouwveiligheidstools

nooduitgang veiligheid

Het dienstenpakket van Intrakoop is uitgebreid door de samenwerking met TBQ (Tools for Building Quality). Zij geven invulling aan de behoefte van onze leden aan ondersteunende programmatuur ten behoeve van gebouw- en beheerprocessen. Brandcheck, brandwijzer en ontruimcheck zijn de eerste tools die zij aanbieden en er wordt hard gewerkt aan uitbreiding van het aanbod.

TBQ is een spin-off van TNO en is ontstaan vanuit het programma de Zorg Brandveilig. Het biedt een oplossing om doelstellingen te kunnen behalen op het gebied van veiligheid, compliance en efficiëntie. TBQ vertaalt innovatieve TNO-technologie naar softwaretools en –diensten voor inspectie, advies en beheer van de gebouwvoorraad. Met de diensten van TBQ is een veiligere omgeving voor cliënten en patiënten nog efficiënter mogelijk te maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van tools zoals de brandcheck, die een overzicht geeft van de risico’s en verbeterpunten per locatie op het gebied van brandveiligheid. 

Brandcheck

Met Brandcheck wordt eenvoudig de gebouwvoorraad aangemaakt met onder andere plattegronden, documenten en foto’s. Gebaseerd op de functies van het Bouwbesluit worden vragenlijsten aangemaakt. Na inspectie worden met de antwoorden de risico’s berekend. De tool levert een rapportage die gebruikt kan worden om een eventueel actieplan op te zetten. Vanuit de tool zet je eenvoudig acties uit die gekoppeld zijn aan de plattegrond. Bijvoorbeeld de aannemer ziet zo direct wat er gedaan moet worden, waar het gebrek is en kan een gereed melding maken. 

Overzichtelijk dashboard

Alle data zijn en blijven alleen inzichtelijk voor en eigendom van de zorginstelling. In een dashboard is in één oogopslag te zien welke panden voldoen, hoeveel acties er open staan en welke scans er uitgevoerd moeten worden. Inspectie- en andere rapporten kunnen opgenomen worden zodat alle informatie direct aanwezig is. Bij verbouwing en volgende scans kan vanuit deze omgeving gewerkt worden.

Reductie inspectie- en investeringskosten

De eerste gebruikers van Brandcheck zien een reductie tot wel 60% van de inspectiekosten. Door de risicobenadering zijn ook de eventuele benodigde investeringen een stuk lager dan bij de huidige regel gedreven inspectielijst. Bij toepassing van deze risicomethodiek bij Zuidwester is er op de investeringskosten een reductie van 50% behaald.

Overige tools 

Naast Brandcheck heeft TBQ momenteel twee andere producten gereed. Brandwijzer, een tool om op beleidsniveau integraal risico's in te schatten en de samenhang en impact van maatregelen af te wegen. Ontruimcheck, een tool waarmee je eenvoudig kunt berekenen of bijvoorbeeld een zorgcomplex bij brand voldoende snel te ontruimen is. Het is het ideale hulpmiddel om te controleren en aan te tonen dat jouw zorginstelling voldoet aan de eis zoals gesteld in artikel 7.11 a van het Bouwbesluit 2012.
Ondertussen wordt het aanbod verder uitgebreid. Er wordt hard gewerkt aan Brandadvies, een tool waarmee je (gelijkwaardige) oplossingen kunt selecteren voor het oplossen van een issue. En Legionellacheck voor het inspecteren en beheren van legionella issues. Zodra deze beschikbaar zijn informeren we je hierover.

Jouw voordeel

Intrakoop is gunstige condities overeengekomen voor haar leden op zowel de producten (licenties) als dienstverlening. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met Andrew Koster van TBQ of onze inkoper- productmanager Monique Mensink. 

Wil je graag meer informatie over de mogelijkheden die deze tools voor jouw organisatie kunnen opleveren? Op donderdag 8 juli om 14.00 uur vindt er een webinar plaats. In de volgende nieuwsbrief hierover meer informatie. 

Heb jij interesse om deze tools te testen en jouw ervaring te delen? Meld je dan aan bij Monique Mensink

 

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten? Onze collega's helpen je graag verder.

Intrakoop Servicedesk
Elke werkdag bereikbaar
  • 0418 65 70 70