Handdesinfectie: welke producten zijn toegestaan om nu te gebruiken?

handdesinfectie

Tijdens de coronapandemie wordt veel gebruik gemaakt van handdesinfectiemiddelen. Het wassen van de handen met water en zeep heeft bijna altijd de voorkeur. Wanneer dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld onderweg) is het belangrijk om geschikte handdesinfectiemiddelen te gebruiken om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Bij veel zorginstellingen, winkels, restaurants en bedrijven staat een dispenser met handdesinfectiemiddel bij de ingang voor gebruik door bezoekers. Hierbij is het van groot belang de juiste middelen toe te passen en de gebruiksvoorschriften zichtbaar en duidelijk te presenteren.

Bij gebrek aan water en zeep is het, ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus, essentieel een handdesinfectiemiddel te gebruiken dat daadwerkelijk het virus kan doden. Als dat niet het geval is leidt het tot schijnveiligheid bij de gebruiker.

Kies het juiste product

Waar moet een goed handdesinfectiemiddel, dat gebruikt wordt door particulieren, aan voldoen?

  1. Handdesinfectiemiddelen die werkzaam zijn tegen het coronavirus moeten een toelating hebben voor dit gebruik, afgegeven door het College ter Beoordeling van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb). Producten met een toelating zijn te herkennen aan een N-nummer op het etiket (12345 N). Producten met een toelating kunnen gevonden worden in de toelatingendatabank van het Ctgb. 
  2. Het middel moet zijn goedgekeurd voor gebruik door particulieren. Dit dient vermeld te worden op het etiket, vaak door de zin ‘Het middel is bestemd voor professioneel en niet-professioneel gebruik.’
  3. Vanwege de coronacrisis zijn er diverse vrijstellingen gegeven. Op dit moment is ook een aantal handdesinfectiemiddelen vrijgesteld die aan één of meerdere van bovenstaande punten niet voldoen. Dit zijn dus aanvullende producten die gebruikt mogen worden naast de huidige toegelaten middelen. Op deze webpagina lees je de lijst van vrijgestelde handdesinfectiemiddelen. Van belang is dat alleen de producten op de eerste lijst gebruikt mogen worden bij ingangen van winkels en bedrijven.

Zorg ervoor dat het product veilig en juist gebruikt kan worden

Voor toegelaten desinfectiemiddelen is een wettelijk gebruiksvoorschrift opgesteld dat nauwlettend gevolgd dient te worden om de veiligheid en werkzaamheid van het product te kunnen garanderen. Het is daarom belangrijk om dit gebruiksvoorschrift beschikbaar te stellen aan gebruikers. Plaats bijvoorbeeld naast het handdesinfectiemiddel een poster waarop het gebruiksvoorschrift makkelijk te lezen is. Dit is zeker belangrijk als er gebruik gemaakt wordt van een dispenser waardoor het etiket van het product niet meer zichtbaar is. Ook in andere gevallen is het beschikbaar stellen van een gebruiksvoorschrift aan te raden.

Heb je vragen over het gebruik van handdesinfectiemiddelen? Onze partner Ecolab, divisie institutional, helpt je hier graag bij.

* Bron: NVZ 

 

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten? Onze collega's helpen je graag verder.

Intrakoop Servicedesk
Elke werkdag bereikbaar
  • 0418 65 70 70