Alternatieven voor naaldentekort

Spuit vullen met vaccin

Door de toegenomen wereldwijde vraag staat de internationale markt voor bepaalde naalden onder druk. Het leidt ertoe dat orders niet of niet volledig kunnen worden geleverd. De samenwerkende partijen NVZ, IAZ, Santeon, Zorgservice XL, NFU en Intrakoop hebben wekelijkse afstemming met BD onder meer over de verwachte aanvoer van naalden voor Nederland. Daarnaast zijn we samen op zoek gegaan naar (tijdelijke) alternatieven en komen we tot het volgende advies.

Veiligheidsnaalden

Vorige maand informeerden we jullie vanuit dit overleg over het tijdelijk gebruik van conventionele naalden als alternatief voor veiligheidsnaalden en een noodvoorraad aan naalden 25G 5/8” bij het LCH, te bestellen via de bekende bestelportal. De (dreigende) tekorten van de veiligheidsnaalden zijn nog niet opgelost. 

Infuusnaalden

Eerder hebben we jullie bericht over het (dreigende) tekort aan infuusnaalden, waaronder de Venflon Pro Safety. Het gaat dan vooral om de VPS 22G. Dit als gevolg van een recall. Dit tekort houdt zeker nog aan tot na de zomer. Vorige week is er met twee leveranciers gesproken die Polymed naalden als alternatief kunnen leveren. Binnenkort spreken we vanuit de samenwerkende partijen nog een mogelijke derde leverancier.

Husk Medical

Husk Medical heeft structureel veilige infuusnaalden van Polymed op voorraad in Nederland. De meest gangbare maten zijn in grote hoeveelheden uit voorraad te bestellen, de minder gangbare maten zijn in kleinere hoeveelheden beschikbaar. De aanvoer is constant. Bij een mogelijk tekort of extra vraag is de voorraad binnen een week weer aangevuld. Voor structurele gebruikers worden de naalden gereserveerd en apart gehouden, zodat beschikbaarheid van veilige infuusnaalden gewaarborgd is. De vrije voorraad is inzetbaar voor adhoc leveringen, ook voor (klinische) tests. Zichtsamples zijn vrij opvraagbaar. Diverse ziekenhuizen voeren momenteel testen uit met opgevraagde samples. Waar nodig verzorgt Husk Medical ook trainingen voor gebruikers.

Medica Europe

Medica doet al met diverse ziekenhuizen zaken en is MDR-proof. Het bedrijf beschikt over de benodigde ISO-certificeringen (ISO 13485 en ISO 14001) en getrainde en gecertificeerde opleiders die op verzoek – en bij een bepaalde afname – zorgmedewerkers op locatie of in hun experience center in Oss kunnen trainen. Al jaren werkt Medica Europe samen met Polymed. Samples zijn beschikbaar. De prijs van de producten is afhankelijk van de vervoerskosten die erg fluctueren. Als snelheid gewenst is, worden de eerste leveringen per vliegtuig vervoerd. Levertijd is dan 4 weken. Per boot bedraagt de levertijd 8 weken. Levering per vliegtuig heeft een eenmalig effect op de prijzen. De levertijd geldt alleen bij de eerste levering. Wanneer je structureel gaat afnemen, worden de producten in de voorraad van het basisassortiment opgenomen. Medica Europe kan dan snel en in grote aantallen leveren, op bestelling.

Neem contact op

Wil je meer weten over deze oplossingen of heb je andere vragen die met inkoop en corona te maken hebben? Mail dan naar coronateam@intrakoop.nl 

Deel dit artikel