Verbeter het exploitatieresultaat van je zorgvastgoed

gebouw vastgoed

Veranderingen in wetgeving, samenstelling van cliënten en patiënten, technologische ontwikkelingen en duurzaamheid zorgen voor grote uitdagingen voor onder meer het vastgoed van zorgorganisaties. Onderhoud, verduurzaming en aanpassing aan een veranderende marktvraag vergen steeds meer investeringen. Ontwikkelingen als een groeiende scheiding tussen wonen en zorg, de transitie van intramuraal naar extramuraal en de COVID-19 pandemie kunnen de continuïteit van zorginstellingen bedreigen. Niet vreemd dat externe partijen, zoals banken en zorgkantoren, steeds meer aandacht hebben voor je financiële prestaties. De exploitatie van vastgoed beïnvloedt in belangrijke mate je bedrijfsresultaat. Daarom geven wij suggesties om de economische prestatie van je vastgoed te verbeteren.

Verhoging van opbrengsten

Als je eigenaar van het zorgvastgoed bent, is het belangrijk kritisch te kijken naar de toekomstbestendigheid. Duurzaamheid zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen in je vastgoedexploitatie. Naast het verduurzamen van bestaande gebouwen is nieuwbouw en/of verkoop een goed alternatief. Verkoop van (een deel van) je vastgoed leidt tot een verkoopopbrengst en tegelijkertijd tot verlaging van de exploitatiekosten. Zeker als het vastgoed niet strategisch of verouderd is, is het de moeite waard zo’n verkoop serieus te overwegen. 

Ook het terugdringen van leegstand kan een quick win voor je organisatie zijn. Door bijvoorbeeld leegstaande ruimten (onder) te verhuren of huurprijzen en of servicekosten (indien mogelijk) te verhogen.

Verlaging van kosten

Er zijn diverse manieren om de kosten van vastgoed, dat in eigendom is of wordt gehuurd, te verlagen. Voor huurobjecten kunnen de huurprijzen en servicekosten op marktconformiteit worden beoordeeld en, indien mogelijk, worden heronderhandeld met verhuurders. Voor eigendom- of huurobjecten kunnen exploitatiekosten, zoals onroerende zaakbelasting, onderhoudskosten, verzekeringspremies, energiekosten en beheerkosten tegen het licht worden gehouden. Vaak wijken deze kosten in negatieve zin af van marktconformiteit en is er voldoende ruimte om zulke kosten te verlagen.  

Ondersteuning

Ziet je organisatie de noodzaak om het exploitatieresultaat van je vastgoed te verbeteren, maar hebben jullie intern te weinig kennis of capaciteit? Dan kan Paradox Care je daarbij ondersteunen. Deze Intrakoop-leverancier brengt met een quickscan van je vastgoedportefeuille de mogelijke opbrengstverhogingen of kostenverlagingen in kaart. Op basis van deze inventarisatie kan Paradox Care je ondersteunen om de beoogde doelstellingen te bereiken.

Webinar

Op 30 juni organiseren we van 11.00 tot 12.00 uur een webinar Verbeter het rendement van jouw zorgvastgoed. Heb je interesse om deel te nemen? Lees meer en meld je aan.

 

Deel dit artikel