Onderzoek centrale inkoop digitale innovatie in de langdurige zorg

Arts in de de toekomst

Vanuit het ministerie van VWS is onlangs gestart met het opstellen van een rapport over de centrale inkoop van digitale innovaties in de care. Onze collega’s Simon Kuipers en Daan van Gent zijn in dat onderzoek geïnterviewd.

Het onderzoek is opgedeeld in twee delen, het inkoopproces van digitale innovaties en de visie op centrale inkoop.

Begonnen wordt met te kijken hoe dat inkoopproces verloopt. Denk dan vooral aan de aanbieders en leveranciers. Er wordt gekeken naar de diverse stappen in het proces, maar ook naar de diverse kostenposten (voor de inkopende partijen) die bij elk van die stappen horen. Belangrijke vraag daarbij is ook welk van de genoemde stappen de meeste tijd kosten (gemeten in FTE).

Vervolgens komt aan de orde waar in het inkoopproces de meeste uitdagingen liggen en komt tenslotte het verschil tussen centrale en individuele inkoopprocessen ter tafel. Vervolgvraag, je voelt hem aankomen, welk van de genoemde stappen en/of kostenposten kunnen beïnvloed worden door centraal of juist individueel inkopen? Daarna wordt gevraagd dat te waarderen, positief en/of negatief.

Visie op centrale inkoop

Het tweede deel gaat over de visie op centrale inkoop. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: Ziet u voordelen van centrale inkoop (van digitale innovaties) ten opzichte van individuele inkoop? Wat ziet u als nadelen van centrale inkoop van digitale innovaties? Hoe ziet u de toekomstige inkoopprocessen van digitale innovaties in de V&V? Meer centraal of individueel georganiseerd? Wat ziet u als potentiële voor- en nadelen voor de leveranciers (van digitale innovaties)?

Vragen die allemaal nogal wat betrekking hebben op onze rol als inkoopcoöperatie. Het is dus ook goed te mogen constateren dat het ministerie ons heeft weten te vinden voor dit onderzoek en twee van onze collega’s gesproken heeft. Een en ander past prachtig in onze ambitie om meer focus te leggen op E-health.

Naar verwachting is half november het eindrapport klaar, Daan en Simon gaan naar de presentatie van dat rapport toe. 


Deel dit artikel

Neem contact op

Meer weten over details uit het onderzoek of onze visie op E-health? Bel collega Simon Kuipers.

Simon Kuipers
Productgroepmanager ICT
  • 06 54 77 10 26