Stap verder naar duurzame inkoopcriteria

CO2 verminderen

25 tot 30% van alle zorguitgaven van ziekenhuizen en andere zorgorganisaties heeft te maken met inkoop bij toeleveranciers en dienstverleners. Daarin kun je als zorgorganisatie dus echt het verschil maken, als het om verduurzaming gaat. Maar hoe koop je duurzaam in, als er zoveel verschillende criteria in omloop zijn? Daarom zijn we vanuit Intrakoop in januari gestart met het project Criteria voor duurzaam inkopen in de zorg, onder leiding van Anne Marie van den Berg. Met als doel om landelijke duurzaamheidscriteria te ontwikkelen die alle inkopers in de zorg vanaf dit najaar kunnen gebruiken.

Klaar voor de volgende stap naar basisset

Inmiddels hebben we alle criteria van onder meer Nevi, Pianoo, RVO en MPZ verzameld in 1 overzicht. We hebben ook leden opgeroepen om hun individuele duurzaamheidscriteria met ons te delen en deze criteria toegevoegd. Daarna zijn we met een klein team van inkoopdeskundigen aan de slag gegaan om alle verzamelde criteria gedetailleerd door te nemen en te ‘vertalen’ naar een praktische, eenduidige en opgeschoonde lijst van inkoopcriteria, gerubriceerd per productgroep. Je kunt je voorstellen dat het een enorme klus is. Maar de eerste productgroepen zijn nu klaar voor de volgende stap! En dat zijn:

  • Afval
  • Schoonmaak
  • Textiel
  • Koffie
  • Voeding
  • Verhuisdiensten

Voor deze zes productgroepen gaan we de conceptlijsten met duurzaamheidscriteria - producteisen, eisen aan de leverancier en ideeën voor gunningscriteria - binnenkort delen met de verantwoordelijke productgroepmanagers, contractmanagers en inkoopconsultants van Intrakoop. Om de criteria aan te scherpen, SMART te maken en clusters te benoemen om per cluster de volgende stap te zetten naar een basisset criteria voor duurzaam inkopen in de zorg. Het streven is om die basisset in september te delen en bespreken met alle Intrakoop-leden en leveranciers. Daarna stellen we de basisset beschikbaar aan de hele zorg en gaan we ‘lobbyen’ om deze criteria ‘landelijk’ geaccepteerd te krijgen.

Ambitieset

Als laatste stap zien wij het als uitdaging om de basisset aan te vullen met meer ambitieuze criteria die verdere verduurzaming bij leveranciers moeten aanjagen en stimuleren. Deze aanvullende verrijking zullen wij doen met een klein team van koplopers, vanuit de zorg en met innovatieve leveranciers. Met als resultaat een ambitieset aan criteria voor duurzaam inkopen in de zorg die na afronding vooralsnog alleen beschikbaar is voor medewerkers en leden van Intrakoop.

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met

Jan Holsappel
Consultant en programmamanager Duurzaamheid
  • 06 21 28 69 32