Succesvolle dag Verduurzaming zorgvastgoed

gebouw vastgoed

Op 4 april hebben zo’n 50 leden deelgenomen aan de bijeenkomst over verduurzaming van zorgvastgoed in het koetshuis van Kasteel De Haar.

Programma duurzaamheid

Jan Holsappel, programmamanager duurzaamheid bij Intrakoop, trapt als eerste spreker af. Hij gebruikt de Mentimeter om elkaar beter te leren kennen en te proeven waar leden staan met hun duurzaamheidsambities. Daarna neemt hij de leden mee in het programma duurzaamheid en wat Intrakoop voor hen kan betekenen met het groene koffertje en welk stappenplan we hiervoor kunnen gebruiken. Als laatste licht hij toe welke leden Intrakoop tot nu toe heeft geholpen en welke stappen zij hebben gezet op weg naar een duurzamere zorgorganisatie.

Hellemans over wetgeving

De volgende spreker is Arnoud van Beek van Hellemans. Hij neemt de bezoekers mee in de wetgeving over duurzaamheid op dit moment en wat er nog aan komt. Uit de reactie van de zaal blijkt dat de leden hier beperkt van op de hoogte zijn en er nog veel te ontdekken is. Hellemans kan hierin adviseren en ondersteunen. Wetgeving over energie en vastgoed in relatie tot duurzaamheid is ook te vinden op de website van Intrakoop.

HUMBLE over digitaal overzicht

Daarna neemt HUMBLE in de persoon van Jean Pierre N’Gouan het stokje over. Hij legt uit wat het verband is tussen voetbal en integratie van data. HUMBLE biedt een oplossing om de elementen in een gebouw in kaart te brengen en samen te brengen op hun platform. Op deze wijze breng je alle informatie op 1 plek samen waar meteen de koppeling kan worden gemaakt met de op dat moment geldende wetgeving voor dat element. Zo krijg je grip en overzicht en zul je tijd besparen. De vraag van Jean Pierre “De markt loopt digitaal achter en wat ga jij doen om klaar te zijn voor morgen?” zet de aanwezigen aan het denken. 

INNAX over verduurzamen en kostenreductie

Als laatste spreker is Philip Blaauw aan het woord van INNAX. Hij daagt de bezoekers uit door zijn stelling dat verduurzamen en kostenreductie samen gaan. Hij geeft daarbij aan dat de leden zich moeten richten op de quick wins en zich niet teveel moeten blindstaren op Parijs 2050. Door concrete acties te nemen en op een pragmatische wijze energie te besparen geeft Philip aan dat de CO2-reductie uiteindelijk vanzelf plaats gaat vinden. Hij geeft aan dat het energieverbruik in de zorg 20% te hoog is en er 8-15% aan kostenbesparing mogelijk is. Genoeg te doen dus! INNAX heeft ook verteld hoe er zonder investering toch verduurzaamd kan worden. Als laatste geeft Philip de zaal mee dat door niet te verduurzamen je het vastgoed in waarde degradeert. Dus ga aan de slag.

Al met al een hoop kennis gedeeld en aan de reactie van de bezoekers te horen was het een geslaagde dag.


Deel dit artikel