Duurzaamheid en ICT, kansen of risico’s?

Steeds vaker zien we op de verschillende socials oproepen om vooral je mail en bestanden op te ruimen om op die manier CO2-uitstoot in datacentra te beperken. Binnen Intrakoop is duurzaamheid echt een ding, dus zijn we eens bij elkaar gaan zitten met de vraag welke rol ICT nu al speelt bij duurzaamheid en waar dit nog beter kan.

ICT heeft in het verleden zonder dat we daar bij stil stonden al een behoorlijke impact gehad op de duurzaamheid binnen de zorg. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het elektronisch patiënten dossier (EPD). Hoewel dit servercapaciteit vraagt zorgt dit er wel voor dat de complete dossiers altijd voor iedereen (zonder transport) beschikbaar zijn. In het verleden betekende dit transport tussen vestigingen en het medisch archief, maar ook dat veel zaken gekopieerd werden en op verschillende locaties bewaard werden.

ICT zorgt voor optimalisatie in de zorg

ICT heeft ook een rol gespeeld in het optimaliseren van processen in de zorg. Denk dan aan planningssystemen en geautomatiseerde workflows die ingezet kunnen worden om de logistiek te optimaliseren waardoor het gebruik, en hergebruik, van hulpbronnen geoptimaliseerd kan worden.

Laatste voorbeeld is het gebruik van E-health en telemedicine die het aantal fysieke reizen van zowel patiënten/cliënten als van dossiers verlaagd. De controle op de inname van medicatie wordt daar gedaan door een medicijndispenser. Wanneer de patiënt onverhoopt de medicatie vergeet geeft de dispenser een signaal af en wanneer dan nog steeds de medicatie niet uit de dispenser wordt genomen kan zelfs een zorgprofessional een signaal ontvangen.

Gedurende de COVID pandemie hebben we gezien hoe digitaal vergaderen het aantal reisbewegingen terugbracht. Exacte cijfers hierover ontbreken, maar indertijd waren de files weg en uit persoonlijke ervaring ‘ging’  ik van ruim 50.000 zakelijke kilometers per jaar naar minder dan 20.000 kilometer per jaar.

De voorbeelden die we hierboven beschrijven hebben gemeenschappelijk dat duurzaamheid niet het uitgangspunt is geweest om deze wijzigingen door te voeren maar ze tonen wel aan dat er met behulp van ICT veel meer te bereiken is op het gebied van duurzaamheid. Rondom de inzet van ICT-middelen is echter nog veel te winnen op het gebied van duurzaamheid

Webinar op 20 juni

Wij hebben het voornemen om op 20 juni om 10 uur een webinar te gaan organiseren in samenwerking met BNP Paribas 3StepIT. Deze herhalen we op 5 september.  Eerder publiceerden wij al een artikel waarin we aankondigden gezamenlijke kennissessies te gaan organiseren. Hiermee lossen we deze toezegging in.


Meer weten?

Wil je eens praten over wat je op het gebied van ICT zou kunnen doen waardoor je wel bewust een steentje aan duurzaamheid kan bijdragen neem dan contact met mij op.

(foto Stichting OPEN / Wiep van Apeldoorn)

Deel dit artikel

Neem contact op

Meer weten? Bel collega Patrick van Lonkhuijzen

Patrick van Lonkhuijzen
Consultant
  • 06 55 72 12 81