Nationaal Inkoop Onderzoek in de Zorg toont vergrijzing inkoopsector aan

De inkoopfunctie vergrijst. Dat blijkt uit het rapport ‘Nationaal Inkoop Onderzoek in de Zorg’ dat Intrakoop publiceert. Slechts 5% van de inkopers is jonger dan 30 jaar. 50% van de inkopers is ouder dan 50 jaar. Zorgorganisaties geven daarnaast aan moeite te hebben om jonge inkopers aan zich te binden: in de leeftijd tot 30 jaar verwacht 43% van de inkopers over vijf jaar niet meer werkzaam te zijn in een inkoopfunctie.

Een kwart van de organisaties heeft ten minste één openstaande vacature. In de cure is dit zelfs 45%. Het duurt gemiddeld 20 weken om een vacature voor een inkoopfunctie ingevuld te krijgen.

Verantwoordelijkheid voor inkoopcapaciteit

Veel zorgorganisaties hebben te maken met capaciteitsproblemen binnen de inkoopfunctie of inkoopafdeling. In gesprekken met zorgorganisaties is dit inmiddels een vaak terugkomend onderwerp. Vacatures worden niet ingevuld en er is weinig instroom van nieuwe inkopers buiten de zorg. Als inkoopcoöperatie voor de zorg voelt Intrakoop een verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van inkoopcapaciteit in de zorg op de langere termijn.

Gezamenlijk toewerken naar lange termijn oplossingen

De resultaten van het onderzoek vragen om actie. Intrakoop neemt daarom graag het voortouw om gezamenlijk toe te werken naar lange termijn oplossingen voor de hele sector. Denk hierbij aan oplossingen zoals:

  • Jonge mensen enthousiasmeren over het inkoopvak voor de zorg.
  • Het imago van het vakgebied aantrekkelijker maken.
  • Arbeidsbesparende oplossingen inzetten, zoals samenwerkingen en het inzetten van AI.

Over deze mogelijke oplossingen gaat Intrakoop met leden en partners in gesprek. Wil je hierover meepraten? Laat het weten aan Esther Copier via esther.copier@intrakoop.nl. We houden je op de hoogte van de voortgang via onze website, nieuwsbrief, socials en op de Intrakoopcommunity.

Download het rapport Nationaal Inkoop Onderzoek in de Zorg hieronder.

Deel dit artikel

Neem contact op

Esther Copier
Managing Consultant
  • 06 14 33 33 58