Maximaal rendement uit je zonnepanelen

De lente van 2024 is officieel begonnen. Een goed moment om terug te kijken op de prestaties van de zonnepanelensystemen van de Intrakoopleden in 2023. We hebben goed nieuws: leden hebben het maximale rendement gehaald!

Sinds 2018 levert, installeert, beheert en onderhoudt Tenten Solar zonnepanelen-systemen voor Intrakoop-leden. Inmiddels liggen er bij onze leden op bijna 50 unieke objecten zo’n 8.400 zonnepanelen. Samen goed voor 3.000 kWp. Tenten Solar heeft ervoor gezorgd dat deze zonnepaneleninstallaties aan alle gestelde eisen voldoen en geeft daarvoor ook een opbrengstgarantie. In 2023 hebben alle zonnepanelensystemen aan de minimale opbrengstgarantie voldaan. De deelnemende leden hebben zo maximaal rendement uit hun zonnepanelen gehaald.

Overweeg je ook zonnepanelen in te kopen? Doe mee aan onze overeenkomst. Je profiteert dan van scherpe prijzen, goede kwaliteit, 15 jaar lang onderhoud én de unieke opwekgarantie. Deze afspraken zijn het resultaat van een inkooptraject wat samen met een afvaardiging van onze leden heeft plaatsgevonden. Door deze collectieve overeenkomst worden ook zorgorganisaties met kleinere projecten in de gelegenheid gesteld om van de gemaakte afspraken te profiteren.

SDE++

Minister Jetten is voornemens de openstelling van de SDE++ op 10 september 2024 van start te laten gaan (tot 10-10-2024). De openstelling verloopt in vijf fasen. Het beschikbare budget voor 2024 bedraagt € 11,5 miljard. Dit initiatief is van groot belang om projecten met een onrendabele top te stimuleren, zodat ze kunnen bijdragen aan de nationale en Europese doelstellingen voor CO2-reductie en hernieuwbare energie.

Naar aanleiding van de staatssteungoedkeuring van juli 2023 is het nodig om het huidige Besluit SDE++ aan te passen. De wijziging van dit besluit zal naar verwachting in juni 2024 gepubliceerd worden. Hierdoor is openstelling van de SDE++ vóór de zomer niet mogelijk.

Zodra er meer bekend is over de openstelling zullen wij onze leden opnieuw informeren.

Meer weten over de mogelijkheden?

Neem dan contact op met onze contractmanager André Burnet, andre.burnet@intrakoop.nl of rechtstreeks met Koen Damkot van Tenten Solar kdamkot@tentensolar.nl

Deel dit artikel

Neem contact op

André Burnet
Contractmanager Facilitaire Diensten en Vastgoed
  • 06 26 02 68 03