Raad van toezicht

De raad van toezicht controleert en toetst ons beleid. De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

Dr. Bertine Lahuis (voorzitter)

Voorzitter Raad van Bestuur van het Radboudumc
portefeuille Patiëntenzorg, Kwaliteit van zorg en Patiëntveiligheid
sectie ziekenhuizen

Drs. Peter Bosselaar

Bestuurder bij Savant Zorg
sectie verpleeg- en verzorgingshuizen

Drs. Iris Bandhoe

Bestuurder bij GGZ Delfland
sectie geestelijke gezondheidszorg

Dr. Michel Galjee

Voorzitter raad van bestuur Gelre Ziekenhuizen
sectie ziekenhuizen

R. Lennartz

Directeur UBR|HIS
Ministerie van Binnenlandse Zaken