Actiepunten voor duurzaam beheer en onderhoud

In de zorg is al veel aandacht voor het verduurzamen en energiezuiniger maken van gebouwen. Door wet- en regelgeving maar ook omdat verduurzaming van gebouwen het meeste effect heeft op de totale CO2-footprint. Na gebouwen en verlichting zijn technische installaties voor verwarming, koeling en ventilatie de grootste energieverbruikers. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat veel van die installaties in de zorg onvoldoende functioneren of verouderd zijn. Met als gevolg een minder gezond of behaaglijk binnenklimaat en verspilling van (energie)kosten. 

Tijdens deze pilot hebben we onderzocht wat de beste mogelijkheden zijn om het onderhoud van bestaande installaties voor ventilatie, verwarming en koeling te verduurzamen. Terwijl de kwaliteit van het binnenklimaat en het welbevinden van de cliënt, bewoner of patiënt voorop blijven staan. Samen met  ’s Heeren Loo, Parnassia Groep en Tangenborgh en externe experts hebben we kennis en ervaringen gedeeld, onderzoek gedaan en maatregelen op een rij gezet.

Met weinig inspanning heb je al resultaat

De pilot heeft geleid tot een praktisch overzicht met 18 actiepunten. Daarbij is aangegeven wat de impact van alle actiepunten is op de CO2-reductie en circulair werken en hoe haalbaar de implementatie is. Veel actiepunten leiden met weinig inspanning al tot resultaat.

Een paar voorbeelden

  • Zorg dat verwarming en koeling op elkaar zijn afgestemd 
  • Verlaag de frequentie van onderhoud door meer toestandsafhankelijk onderhoud te plegen in plaats van periodiek onderhoud
  • Baseer het onderhoudsplan op een risicoanalyse
  • Koop diensten en onderhoud lokaal in
  • Visualiseer de systeemprestaties van koude- en warmteopwekking. Zo krijg je inzicht in hoe het systeem in de praktijk presteert

Ben je benieuwd naar al onze actiepunten om bij te dragen aan duurzaam beheer en onderhoud van je bestaande technische installaties? Download dan alle 18 actiepunten.

Basis voor je inkoop

Wil je als inkoper in je zorgorganisatie aan de slag met het verduurzamen van bestaande technische installaties? Stel dan eerst een plan van aanpak op, waarvan je een duurzaam en circulair inkoopbeleid kunt afleiden. De 18 actiepunten voor verduurzaming bieden een basis voor je inkoop en (her)aanbestedingstrajecten. Per actie hebben we de duurzaamheidsvoordelen, uitdagingen en selectiecriteria beschreven. Dit kun je zo gebruiken om op te pakken met je gebouwbeheerder of installateur, bijvoorbeeld in het kader van bestaande onderhoudsovereenkomsten of een (her)aanbesteding.

Meer weten en zelf aan de slag


Neem contact op

Wil je meer weten over de pilot Duurzaam beheer en onderhoud van technische installaties en er zelf mee aan de slag? Neem dan contact op met:

Jan Holsappel
Consultant en programmamanager Duurzaamheid
  • 06 21 28 69 32
Jan Holsappel