Adviezen voor verduurzaming voeding

Voeding is belangrijk voor gezondheid en welzijn. Zeker voor cliënten, patiënten en medewerkers in de zorg. Dat maakt het extra uitdagend om voeding te verduurzamen door dierlijke eiwitten te wisselen voor plantaardige eiwitten. Op een praktische manier en zonder dat dit ten koste gaat van de gezondheid en de smaakbeleving van bewoners, cliënten en patiënten.

Samen met vier leden – Dijklander Ziekenhuis, Lucrato Werkbedrijf, Martini Ziekenhuis en St. Pieters en Bloklands Gasthuis - , met in totaal 10 locaties, gingen we aan de slag. Onderling en met experts deelden we kennis en ervaringen, deden onderzoek, ontwikkelden menu-alternatieven en testten die in de praktijk, en stelden adviezen op voor andere zorgorganisaties. En wat blijkt?

Klein beginnen

Het belangrijkste advies is om klein te beginnen. Leg uit aan mensen in je zorgorganisatie wat je gaat doen en waarom de veranderingen nodig zijn. En geef mensen de kans om te wennen aan plantaardige alternatieven. Daar komt bij dat kleine veranderingen in het menu vaak al grote positieve effecten hebben op duurzaamheid. Denk aan geen vlees in de groentesoep. En als je daarmee direct resultaat kunt laten zien, krijg je mensen enthousiast.

Hulp van marketing

In de zorg denk je niet direct aan de inzet van marketinginstrumenten. Toch kunnen ze helpen om cliënten/patiënten en medewerkers bewust te maken van het belang van duurzamere voeding en hen stimuleren daarvoor te kiezen. Zoals gezonde en duurzame producten meer in het zicht leggen, een ‘smakelijke’ naam geven en vooral medewerkers, cliënten/patiënten erbij betrekken en goed informeren. Maar we hebben nog veel meer goede ideeën tijdens de pilot verzameld.

Samenwerken

Naast het betrekken van medewerkers en cliënten/patiënten in je organisatie kunnen ook externe partijen je helpen. Zo blijkt de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum al een handige richtlijn te zijn voor het samenstellen van een duurzamer menu. Maar er zijn meer organisaties met specifieke kennis van duurzaamheid en verandermanagement. Ook producenten en leveranciers kunnen een belangrijke rol spelen bij het verduurzamen van ingrediënten en producten. 

Meten is weten

Hoe weet je nu of je op de goede weg bent naar duurzamere voeding? Dat kun je meten met de Zorgmonitor Duurzaam & Gezond. Zowel vooraf met een nulmeting als tussendoor en achteraf kun je hiermee meten hoeveel dierlijke en plantaardige eiwitten de voeding bevat die je hebt ingekocht. 

Zelf aan de slag

Neem contact op

Wil je meer weten over de pilot Verduurzaming voeding en er zelf mee aan de slag? Neem dan contact op met:

Jan Holsappel
Consultant en programmamanager Duurzaamheid
  • 06 21 28 69 32
Jan Holsappel