Gebouwveiligheid

TBQ vertaalt innovatieve TNO-technologie naar efficiënte softwaretools en –diensten voor inspectie, advies en beheer van de gebouwvoorraad. De digitale tools zijn verrijkt met de praktische kennis van ISSO. Alle data komt in het bezit van de vastgoedeigenaar die in tijd en met de mogelijke te nemen maatregelen efficiënter kan aantonen compliant te zijn. 

Brandcheck

Werken met Brandcheck betekent dat je eenvoudig kunt aantonen dat je voldoet aan de wet- en regelgeving. Brandcheck zorgt ervoor dat je als gebouw eigenaar bij de brandweer of inspectie kunt aantonen dat de gebouwen voldoen en de maatregelen die je neemt de veiligheid van bewoners en medewerkers waarborgen. Daarnaast maakt Brandcheck inzichtelijk dat gelijkwaardige maatregelen minstens zo effectief zijn en voldaan wordt aan de voorschriften uit het Bouwbesluit.

Ontruimcheck

Ontruimcheck is een digitale applicatie waarmee u eenvoudig kunt berekenen of bijvoorbeeld een zorgcomplex bij brand voldoende snel kan worden ontruimd. Het is het ideale hulpmiddel om te controleren en aan te tonen dat uw intra- of extramurale zorginstelling voldoet aan de eis zoals gesteld in artikel 7.11 a van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel behandelt de hulpverlening bij brand aan alle aanwezigen van een bouwwerk. Ontruimcheck is ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen Dräger, TNO en TBQ.

Brandveiligheid

Brandveiligheid is in iedere organisatie een aandachtspunt maar zeker in zorgorganisaties waar ook rekening moet worden gehouden met het evacueren van zieke of hulpbehoevende personen. Maar weinig mensen weten hoe je brandveiligheid goed regelt en borgt met als gevolg dat veel gebouwen niet (meer) brandveilig zijn. 

Om jezelf bij brandveiligheid te baseren op het Bouwbesluit is niet altijd toereikend. De beste stap om (weer) brandveilig te worden, is een inspectie door onafhankelijke specialisten. Zij hebben geen banden met installateurs of leveranciers. En zij kijken niet alleen naar het gebouw en de installaties, maar ook naar de organisatie en - heel essentieel - het gedrag van de gebruikers. 

Leverancier Innax kan de volgende diensten bieden:

  • Beantwoording van vragen met betrekking tot brandveiligheid;
  • Onderzoek van brandveiligheid op locatie:
    • Inspectie op locatie
    • Rapportage van de geconstateerde gebreken
    • Advisering met betrekking tot te nemen (verbeter)maatregelen 
  • Inrichten en beheer brandveiligheid en bouwfysica;
  • Toetsing verbouwings- en vergunningstrajecten.