Onderhoud en beheer 

Onderhoud zorginstelling

Onderhoud is een grote kostenpost binnen iedere organisatie. Door het onderhoud van de gebouwen en het terrein op de juiste manier te plannen en te beheren voorkom je onverwachte kosten én mogelijk onwenselijke situaties op het gebied van veiligheid en comfort. 

Met het opstellen of actualiseren van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMJOP) leg je een goede basis voor begrotingen en jaarplannen. We helpen je hier graag bij!

Is er inzicht in wettelijke keuringen en verplichtingen die noodzakelijk zijn om het pand veilig te gebruiken? Zijn er goede afspraken met leveranciers en komen zij deze afspraken na? Zo zijn er nog veel vragen te bedenken waarvan het goed is de antwoorden helder te hebben en het te borgen. 

Onze diensten op het gebied van (duurzaam) onderhoud zijn:

Hulp bij opstellen (D)MJOP (routekaart): Om de conditie van vastgoedobjecten te bewaken en zicht te hebben op noodzakelijk onderhoud is het opstellen van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMJOP) essentieel. Met een DMJOP is het mogelijk om te sturen op planmatig onderhoud op basis van de staat van onderhoud van gebouwen.

Nog meer grip op DMJOP middels digitalisering (routekaart): Vastgoedonderhoud is een onderdeel waarbij veel informatiestromen samenkomen, door het gebruik van diverse systemen, app’s en werkprocessen. Het grip krijgen op de verschillende onderdelen is een uitdaging. Daarnaast hebben we te maken met de steeds veranderende wet- en regelgeving. Deze variabelen zorgen voor veel onrust. Voorkom het gebruik van veel verschillende tools waarbij je diverse systemen nodig hebt om een halve waarheid boven tafel te krijgen. Ook is het gebruik en het up to date houden van deze verschillende tools tijdrovend. Humble biedt een unieke met een bijzonder voordeel voor onze leden.  

Meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) / strategie: Een MJOB is vaak gekoppeld aan het MJOP. Het MJOP stelt vast welke werkzaamheden in de toekomst uitgevoerd moeten worden en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Er is dan een richtlijn hoeveel geld er op een bepaald moment gereserveerd moet worden om de werkzaamheden uit te kunnen laten voeren.

Conditiemetingen en inspectie: Onderhoud is een belangrijk onderdeel bij vastgoedbeheer, vooral het inzicht hebben in kosten speelt een rol. Met behulp van inspecties op basis van de NEN 2767 kan de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) en daaruit volgend de meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) actueel worden gehouden. De NEN 2767 is dé norm voor conditiemetingen, met behulp van deze kan men objectief de fysieke kwaliteit meten van gebouwen, bouwdelen, installaties en/of infrastructuur. 

Optimalisatie onderhoudscontracten (incl. prestatiemeting): We helpen om afspraken met jouw leveranciers te maken om de best passende uitvoering van onderhoud te krijgen. Samen bepalen we de voor jou belangrijke criteria. Met behulp van een prestatiemeting kun je samen met je leverancier de beste resultaten halen.

Beheer- en onderhoudscan: De beheer- en onderhoudscan is een nulmeting van jouw basis beheer en onderhoud gegevens. Het geeft inzicht in hoeverre dit op orde is en waar ruimte is voor verbetering.

Hulp bij aanbestedingen: Samen bepalen we welke criteria voor jouw vastgoed van belang is en werken we de aanbesteding uit.

 

Op 10 mei vond voor de tweede keer het webinar 'Contractmanagement en kwaliteitsbewaking op onderhoud en beheer' plaats. Bekijk de opname van dit webinar voor meer informatie over dit onderwerp.Neem contact op

Ben je benieuwd hoe we je kunnen ondersteunen? Neem contact op met:

David Hoorn
Productgroepmanager Energie
  • 06 52 75 28 84
David Hoorn