Optimaal gebruiksgemak door goed beheer en onderhoud van het terrein

Elke zorgorganisatie heeft bezittingen (assets), die een bepaalde commerciële waarde vertegenwoordigen zoals wegen, parken, wateren en ondergrondse kabels en leidingen zijn. Als eigenaar moet je ervoor zorgen dat deze bezittingen worden beheerd en onderhouden, om niet onverwachts met hoge vervangingskosten opgezadeld te worden.

Om te kunnen beheren en onderhouden is eerst inzage nodig in wat de assets precies zijn. Met andere woorden: inzage in afmetingen, materiaalaanduiding, hoeveelheid, soort, enz. Vaak is deze informatie deels of helemaal niet bekend, vanwege bijvoorbeeld ouderdom, overdracht naar andere eigenaren of talloze uitbreidingen en verbouwingen.

Zijn er vragen over:

 • Onderhoud van uw terrein (wegen, ondergrondse infra en groenvoorzieningen): 
  • Voldoet het beeld niet aan de vraag?
  • Is er behoefte aan één of meerdere contractpartijen?
  • Dienen er mutaties uitgevoerd te worden?
 • Klimaatadaptie:
  • Hoe kan hitteschade beperkt en/of voorkomen worden?
  • Hoe kan droogteschade beperkt en/of voorkomen worden?
  • Hoe kan regenwaterschade beperkt en/of voorkomen worden?
 • Terreininrichting:
  • Past de parkeerbalans bij de personele bezetting of de vraag van bewoners?
  • Past het groenontwerp bij de vraag van bewoners, het onderhoudsbudget of klimaatvraagstukken?
  • Is uw ondergrondse- en bovengrondse inrichting afgestemd op de hevige regenbuien?
  • Is er sprake van nieuwbouw of renovatie en is er behoefte aan een nieuw inrichtingsplan voor de buitenruimte?
  • Heeft u behoefte aan een deskundige en objectieve blik tijdens aanleg en/of onderhoud van terreinen en groen?

We helpen je met:

 • het verzamelen en inwinnen van informatie met betrekking tot jouw assets;
 • het verwerken, beheren en analyseren van jouw assets te behoeve van meerjarenbegrotingen; 
 • het opstellen van onderhoudscontracten voor groenvoorzieningen en terreininrichting;
 • het opstellen van contracten ten behoeve van aanleg van terreinverhardingen, rioleringen en groenvoorzieningen;
 • het ontwerpen van inclusieve terreininrichting (groenontwerp, parkeerbalans, infrastructuur, kabels en leidingen);
 • het toezicht houden tijdens aanleg- en onderhoudswerkzaamheden om de geleverde kwaliteit te toetsen aan de contractafspraken, bestek en tekeningen.

Neem contact op

Wil je meer informatie over terreinonderhoud en alle onderwerpen die hierbij komen kijken? Neem contact op met:

David Hoorn
Productgroepmanager Energie
 • 06 52 75 28 84
David Hoorn