'Fijn dat iemand de juiste vragen stelt'

Fijn dat iemand de juiste vragen stelt

Een nieuw restaurant bouwen begint met een heldere visie. Voor deze uitdaging stond Lieke Roescher, performancemanager Facilitair bedrijf bij Isala. Samen met alle betrokkenen en Intrakoop zette zij de stip op de horizon.

In november van dit jaar gaat de eerste paal van de nieuwbouw voor de Isala-locatie Meppel de grond in. In 2021 moeten patiënten er terechtkunnen. Lieke Roescher is bij de nieuwbouw medeverantwoordelijk voor het vormgeven van het restaurant. 'Op dit moment hebben we onze personeels- en patiëntenrestaurants apart ingericht. In de nieuwbouw is er maar één ruimte beschikbaar. We staan voor de uitdaging om één plek in te richten die voldoet aan de wensen van zowel medewerkers als patiënten en hun naasten.'

‘Wat zijn onze gedachten over gezonde voeding en hoe gaan we dit uitdragen zonder te betuttelen?

Roesscher startte met een visietraject met inkoper/productmanager Eten & Drinken Lian Traa van Intrakoop. 'Ik was op zoek naar een kader waarbinnen alle betrokken partijen op een efficiënte manier konden meedenken over de vorming van het nieuwe restaurant.' In drie bijeenkomsten hebben de huidige cateraar, het zorgmanagement, het facilitair management, onze gastvrijheidsmanager, de adviseur patiëntenvoeding, de cliëntenraad en de medewerkers van het personeelsrestaurant met elkaar gebrainstormd om op één lijn te komen.

Ei kwijt

'In de eerste bijeenkomst kon iedereen vanuit zijn eigen deskundigheid zijn ei kwijt,' legt Roescher uit. 'Het werd een breed gesprek waarin alles op tafel kwam. Wat kunnen we leren van de locatie in Zwolle? Wat zijn onze gedachten over gezonde voeding en hoe gaan we dit uitdragen zonder te betuttelen? Wat is de invloed van de nieuwe zorgtrend dat mensen steeds vaker thuis verpleegd worden?'

Toekomstige bezoekers

In de tweede sessie zoomden het team in op de vraag welke mensen in de toekomst het restaurant gaan bezoeken. 'Wie is de doelgroep? Wat zijn hun behoeften? Wat is hun budget? We creëerden vier persona’s van onze toekomstige bezoekers: twee patiënten en twee medewerkers. Want als je halverwege een drukke werkdag pauze neemt als verpleegkundige, heb je andere behoeften dan een patiënt die net slecht nieuws heeft gehad.'

Unaniem

Roescher kijkt terug op een plezierig traject: 'Ergens weet je wel wat je vindt en denkt, maar het is fijn dat iemand de juiste vragen stelt. Door je ideeën te verwoorden naar je collega’s onderzoek je je visie en orden je je gedachten. Niet onbelangrijk is ook dat je zeker weet dat je over hetzelfde praat. Neem bijvoorbeeld het woord "verbinding". Iedereen vindt het belangrijk, maar wat versta je er eigenlijk onder? De gesprekken brachten ons steeds dichterbij elkaar. Dat bleek in de laatste sessie, toen Lian drie voorstellen deed voor een visie. Unaniem kozen we: het restaurant is de favoriete ontmoetingsplek voor medewerkers, patiënten en hun naasten. Met deze visie en de persona’s in ons achterhoofd is het tijd voor de volgende stap: concrete keuzes maken over de indeling, de inrichting en het assortiment. Het is prettig dat we deze volgende stap bouwen op een fundament waar we allemaal achterstaan.'

De nieuwe visie

"Het bezoekers- en personeelsrestaurant van het Isala Diaconessenhuis wil in 2024 de favoriete ontmoetingsplek worden voor patiënten, hun naasten en medewerkers."
We geloven erin dat:

  • eten mensen verbindt
  • het restaurant troost moet kunnen bieden aan patiënten en hun naasten
  • het restaurant optimaal moet inspelen op de behoeften van patiënten en hun naasten
  • wij goed moeten zorgen voor onze bevlogen en passievolle medewerkers en hen moeten verleiden om echt even te ontspannen

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten of heb je hulp nodig? Voor meer informatie kun je terecht bij:

Lian Traa
Trainer / Interne adviseur
  • 06 50 68 06 81