Erasmus MC kiest voor landelijke classificatie medische hulpmiddelen

Rene Dullart.Erasmus MC
Ed van Rijswijk

Het beheer van het assortiment medische hulpmiddelen in het ziekenhuis staat of valt met een werkbare classificatie. De AOC (Artikel Object Classificatie) is daarvoor een buitengewoon praktisch model, concludeerde het Erasmus MC. Intrakoop ondersteunt de implementatie.

In de ziekenhuizen bestaat een veelheid aan codes voor medische hulpmiddelen. ‘Vanuit de wetgeving bestaat geen sturing op classificatie hiervan, en ook de industrie heeft elkaar niet opgezocht om dit te regelen’, vertelt René Dullaart, manager inkoop van het Erasmus MC in Rotterdam. ‘Het gevolg is een grabbelton met artikelnummers in ons assortimentsoverzicht. Je moet daarin hulpmiddelen zoeken via de toepassing of functionele omschrijvingen. Intensief werk voor inkoop, maar ook tijdrovend als je wilt onderzoeken of een nieuw medisch hulpmiddel meerwaarde heeft vergeleken met een soortgelijk hulpmiddel uit je assortiment. Of als je vanwege een recall een alternatief moet zoeken. Het maakt je heel afhankelijk van de kennis over medische hulpmiddelen die vaak maar bij een beperkt aantal medewerkers aanwezig is.’

Uniformering

Erasmus MC besloot de stap te zetten naar uniformering in de classificatie van medische hulpmiddelen. Dullaart: ‘We hebben naar verschillende codes gekeken en kwamen uit bij de AOC-classificatie. Deze heeft als voordeel dat hij gebaseerd is op de toepassing van het medisch hulpmiddel. Andere codes classificeren meer op basis van de functionele eigenschappen van het hulpmiddel zelf. Maar het belangrijkste is onder de streep toch dat je één code kiest en daar structureel mee aan de slag gaat. Focus dus.’

Het proces in het Erasmus MC wordt ondersteund door Intrakoop. ‘Heel waardevol’, zegt Dullaart. ‘Dit werk vergt kennis van zorgprocessen en medische hulpmiddelen. Intrakoop heeft die inhoudelijke kennis en die koppelen wij aan de kennis die bij onze medewerkers beschikbaar is. Het Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg, LNAG, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de AOC-classificatie en daar maken wij dankbaar gebruik van.’

Flinke klus

In totaal moeten alle ongeveer 11.000 medische hulpmiddelen een nieuwe code krijgen. ‘Dat moet stuk voor stuk en het is een monnikenwerk’, zegt Dullaart. ‘Voordeel hierbij is dat onze artikelomschrijvingen vaak al erg treffend zijn, hoorden we van Intrakoop. Dat scheelt, maar dan nog geldt dat je hier met genoeg mensen naar moet kijken. Niet alleen om de last te verdelen, maar ook om aan te sluiten bij de catalogusbeheerders en de financiële systemen. En als het werk gedaan is, moet je ook elk nieuw medisch hulpmiddel direct van een AOC-code voorzien. Anders ga je achterlopen en vervuilt je bestand weer snel.’

Katalysator

De Medical Device Regulation die 26 mei formeel van kracht werd ter vervanging van de Medical Device Directive was een katalysator voor het implementeren van de AOC-classificatie. ‘De MDR benadrukt nog eens extra het belang voor ziekenhuizen om kritisch met hun assortiment om te gaan. Om beter te toetsen op de doelmatigheid van het medisch hulpmiddel en die ook beter inzichtelijk te maken. Wat dat betreft ben ik heel blij met de MDR, maar we hadden natuurlijk al langer het Convenant veilige toepassing medische techniek. Dat stelt ook al de eis dat ieder nieuw medisch hulpmiddel iets toevoegt aan het bestaande assortiment. Zonder deugdelijke classificatie lukt je dit niet. Wij hadden de stap naar AOC-classificatie dus ook wel gezet zonder de stok achter de deur van de MDR. Als afdeling inkoop heb ik het ook nodig om de prijsontwikkeling in de productgroepen bij te kunnen houden. Bovendien speelt het in relatie tot de zorgverzekeraars een rol in de kostprijsberekening voor medische ingrepen.’

Deel dit artikel