Rechten van betrokkenen vaak lastig voor zorgorganisaties

Softwarelicenties

Betrokkenen hebben verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens zoals deze door organisaties worden verwerkt. De twee meest gebruikte rechten betreffen het recht van inzage en het recht van verwijdering. Sinds de invoering van de AVG is hier veel aandacht voor ontstaan, zowel bij cliënten en patiënten als zorginstellingen.

In het kader van zorgverlening, begeleiding en ondersteuning hebben de rechten van betrokkenen niet alleen hun basis binnen de AVG, maar worden deze rechten ook geborgd vanuit  de bijzondere zorgwetgeving die van toepassing is op zorginstellingen zoals o.a. de WMO, de Wet langdurige zorg, de Jeugdwet, de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst, de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg enz.

Landelijke beroepsverenigingen zoals de KNMG en de V&VN hebben over dit onderwerp richtlijnen uitgeven die bepaalde wettelijke kaders duiden en/of aanvullen. Het blijft echter lastig om vast te stellen wat er precies met een verzoek moet gebeuren en met welke wetgeving en richtlijnen op welk moment rekening moet worden gehouden.  

Het is voor een zorginstelling van groot belang dat zij snel en nauwkeurig vast kunnen stellen op welke wet het verzoek is gebaseerd om daarmee ook een juist en volledig antwoord op het verzoek te kunnen geven. In veel gevallen is men niet of niet voldoende in staat om de juiste analyse te maken en wordt daarmee te veel, te weinig of de verkeerde informatie verstrekt of erger nog verwijderd. De privacy consultants van Intrakoop hebben gedetailleerde kennis van zowel de AVG als zorgwetgeving en kunnen als geen ander vanuit iedere wet adviseren over de specifieke geldende eisen ten aanzien van deze rechten en over vorm en inhoud van de noodzakelijke reactie op ieder verzoek.

Krijg je binnen jouw organisatie ook vragen over specifieke invulling van de rechten van betrokken of zoek je meer informatie en/of uitleg? Neem dan contact op met ons, we helpen je graag.


Deel dit artikel

Neem contact op

Fred Schellens
Privacy Consultant
  • 06 82 52 92 62