Intrakoop helpt Stichting Alkcare verduurzamen

Intrakoop helpt Stichting Alkcare met verduurzamen

De starterstoolkit voor duurzaamheid van Intrakoop bleek voor zorgorganisatie Stichting Alkcare een waardevol hulpmiddel om werk te maken van haar duurzaamheidsagenda. Het leidde tot een vervolgtraject. Daarin stelt Intrakoop een medewerker een jaar beschikbaar voor de ontwikkeling en uitvoering van de duurzaamheidsmissie.

Soms komen dingen precies op het goede moment. Voor Stichting Alkcare was dit het geval toen het net serieus stappen begon te zetten op het gebied van duurzaamheid. ‘Juist toen kwam Intrakoop met de mededeling dat het was gestart met een duurzaamheidstraject’, vertelt facilitair manager Thea van Duijn. ‘Duurzaamheid was inmiddels een deel van ons jaarplan. En we waren al ideeën aan het verzamelen van medewerkers en zelfs cliënten. Maar als facilitair manager is duurzaamheid slechts een onderdeel van mijn takenpakket. Daarbij had ik nog geen helder beeld van de onderliggende visie en beleidsstrategie. Ik zag dus direct meerwaarde in het benutten van de starterstoolkit waarmee Intrakoop  haar leden faciliteert.’

Direct een eyeopener

Om aan de slag te kunnen gaan met de starterstoolkit, stelde Alkcare een startersteam samen met medewerkers van uiteenlopende disciplines. ‘De eerste stap van Intrakoop was een enquête onder deze mensen over de vraag waar we als organisatie staan op het gebied van duurzaamheid’, vertelt Van Duijn. ‘Dat was meteen een eyeopener. Het leerde ons dat de beleidsmakers hier al wel een duidelijk beeld van hadden, maar de mensen op de werkvloer nog niet. Dit was voor ons de aanleiding om na te denken over de vraag hoe we de medewerkers hierin gaan meenemen.’ 
Intrakoop analyseerde de enquête-uitkomsten en kwam op basis daarvan met voorstellen: met welke zaken konden we als eerste  beginnen om quick wins te realiseren en welke zaken meer tijd zouden vergen om resultaat op te leveren.

Praktische begeleiding

Op basis van deze eerste stappen besloot Alkcare om Intrakoop te vragen de vorming van een visie op duurzaamheid te begeleiden. ‘Je kunt natuurlijk proberen een medewerker duurzaamheid aan te trekken’, vertelt Van Duijn, ‘maar de vraag is of je iemand vindt voor een vacature die beoogd is voor zes tot acht uur per week. Bovendien bood Intrakoop ons hiervoor iemand aan die al bekend is met de organisatie en de mensen, doordat ze samen met ons het starterstraject heeft doorlopen. Ik verwacht dat er voor het einde van dit jaar een concept visiedocument zal liggen. En deze medewerker van Intrakoop begeleidt  tot eind 2023 voor acht uur per twee weken het project om duurzaamheid binnen Alkcare verder handen en voeten te geven en de medewerkers hierin mee te nemen.’

De gedachte is dat na dat jaar de visie en het beleid zo ingebed zullen zijn in de organisatie dat het team zelf verder  kan. ‘We bespreken in oktober 2023 of dit reëel is of dat we de verbintenis eventueel nog een jaar verlengen,’ vertelt Van Duijn. ‘Mijn idee is dat we toch een medewerker duurzaamheid in dienst gaan nemen. Eventueel kunnen we dit doen in samenwerking met andere zorgorganisaties in ons werkgebied. Voor hen is deze aanpak even interessant. Mijn advies aan collega’s is: probeer het niet allemaal zelf te doen. Het is veel werk en het wordt steeds belangrijker om hier goed beleid op te ontwikkelen.’

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je weten hoe Intrakoop ook jouw zorgorganisatie kan helpen om stappen te zetten naar een duurzamere zorgorganisatie? Neem dan contact op

Jan Holsappel
Consultant en programmamanager Duurzaamheid
  • 06 21 28 69 32