Brexit en Intrakoopovereenkomsten; gevolgen lijken beperkt

Brexit beeld

Zoals vorige week aangekondigd hebben wij ondertussen een eerste inventarisatie gedaan van de mogelijke gevolgen die onze leveranciers verwachten naar aanleiding van de Brexit.

Grosso modo kunnen we constateren dat er geen opvallende zaken uit die inventarisatie naar voren komen, de meeste leveranciers verwachten geen negatieve gevolgen van de Brexit. Wat we wel vaak hoorden was de verwachting dat er mogelijke vertragingen bij de douaneafhandeling en prijseffecten zouden kunnen optreden. Eén en ander afhankelijk van de uiteindelijk gekozen Brexit variant door het Engelse parlement. 

Vorige week spraken we het vermoeden uit dat de meeste gevolgen voorzien worden binnen ons segment Medisch, waar de productgroepen medische hulpmiddelen en farmacie onder vallen. Dat komt bij de inventarisatie die we gedaan hebben ook naar voren. 

Geneesmiddelen in de care en cure

Levering van geneesmiddelen in de care betreft hoofdzakelijke generieke geneesmiddelen. Het risico van verstoringen in de generieke geneesmiddelen na de Brexit wordt laag ingeschat. 
In de cure ligt het risico op problemen met de levering na de Brexit vooral bij specialistische, dure of wees-geneesmiddelen en hulpmiddelen. Het CBG (College ter beoordeling van geneesmiddelen) brengt momenteel in kaart voor welke in ons land gebruikte medicijnen de levering afhankelijk is van het VK. 

Medische hulpmiddelen

In de care is er nagenoeg geen sprake van kritische hulpmiddelen en is er bijna altijd de mogelijkheid uit te wijken naar een (gelijkwaardig) alternatief, een alternatief dat dus niet uit het VK afkomstig is. Onze leveranciers leggen voorraden van tenminste drie maanden aan of zorgen er voor alternatieve producten beschikbaar te hebben. 
Verwachting is dat de gevolgen voor leveringen in de care heel beperkt blijven. 
In de cure is het risico op leveringsproblemen na de Brexit groter. Intrakoop heeft op dit moment geen overeenkomsten met leveranciers die kritische hulpmiddelen (waar levens van af kunnen hangen) leveren. 
Het is aan te raden om samen met zorgverleners te kijken welke kritische producten binnen een instelling gebruikt worden. M.a.w. producten die indien niet voorradig het primaire proces stilleggen. Voor die producten zal navraag bij de leverancier moeten worden gedaan over beschikbaarheid na de Brexit. Indien dat het geval is zal met de leverancier overlegd moeten worden welke maatregelen getroffen worden om risico’s in de levering te voorkomen. 

Meer informatie over de Brexit

De Nederlandse overheid heeft een site in het leven geroepen waar iedereen meer informatie over de Brexit kan vinden; het Brexitloket. In deze site kun je alle informatie vinden die er nu bekend is over de Brexit en kun je voor je eigen bedrijf een zogenaamde Brexit Impact Scan uitvoeren. 

Advies?

Specifieke vragen over specifieke producten? Wend je tot je leverancier. Meer algemene vragen n.a.v. dit artikel, neem contact op met je productmanager of adviseur.

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten? Onze collega's helpen je graag verder.

Intrakoop Servicedesk
Elke werkdag bereikbaar
  • 0418 65 70 70