Nieuwe werkwijze voor energiebesparingsplicht

Zonnepanelen

Sinds dit jaar gelden nieuwe regels voor toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht, als onderdeel van het programma “Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving”. Daarin bestaat nu de mogelijkheid van een zogenaamde portefeuilleaanpak.

Bezit je zorgorganisatie meer dan 20 gebouwen die onder verschillende omgevingsdiensten vallen? Dan moet je nu jaarlijks meerdere rapporten schrijven over de energiebesparende maatregelen die jullie nemen en moet je alle gebouwen tegelijk verduurzamen. Wil je minder administratieve rompslomp en meer flexibiliteit? Kies dan voor de portefeuilleaanpak.

Portefeuilleaanpak en de voordelen

  • Je legt in één routekaart vast hoe je je vastgoed de komende jaren gaat verduurzamen.
  • De energiebesparende maatregelen voor al je vastgoed kun je voorleggen aan één coördinerend inspecteur (CI).
  • Je hoeft jaarlijks maar één keer te rapporteren over de verduurzaming van al je locaties in Nederland.
  • Je hoeft niet alle gebouwen tegelijk te verduurzamen. Omdat de energieprestatie van je totale vastgoed wordt beoordeeld, kun je ervoor kiezen om maatregelen in fasen te nemen. Je bent dus flexibeler.

Meedoen aan de portefeuilleaanpak? Meld je voor 28 februari aan

Als je gebruik wilt maken van de portefeuilleaanpak, moet je uiterlijk 28 februari 2023 de intentieverklaring opsturen naar de overkoepelende organisatie van alle omgevingsdiensten: OmgevingsdienstNL. Je hebt dan tot uiterlijk 30 april 2023 de tijd om je portefeuilleroutekaart in te dienen. Als je deelname wordt goedgekeurd, lever je elk jaar voor 30 april een voortgangsrapportage aan over het voorgaande jaar.

Meer informatie over de portefeuilleaanpak, de intentieverklaring en een programma van eisen voor de portefeuillekaart vind je op de site van RVO

Heb je behoefte aan hulp bij het opstellen van een portefeuilleroutekaart of andere ondersteuning om je vastgoed te verduurzamen? Neem dan contact met ons op (David Hoorn, Jan Holsappel of André Burnet) of rechtstreeks met onze leveranciers INNAX en Hellemans Consultancy.

Deel dit artikel