Verantwoording & afstemming

Intrakoop heeft een directeur/bestuurder en naast het managementteam nog ruim vijftig medewerkers. De raad van toezicht controleert en toetst onze directie. De raad bestaat onder meer uit bestuurders van zorgorganisaties. Verder sparren we regelmatig met een klankbordgroep over onze strategie, beleidskeuzes en aanpak.

Daarnaast stemmen we per segment zoveel mogelijk af met inkopers en professionals op de werkvloer en onze partners en leveranciers. We organiseren per zorgsegment regelmatig themabijeenkomsten om kennis te delen.

Twee keer per jaar is er een algemene ledenvergadering waar onze leden hun stem kunnen laten horen. En we hebben jaarlijks een event waar leden, leveranciers en Intrakopers elkaar ontmoeten en kunnen netwerken.