Voordelen lidmaatschap Intrakoop

Als lid profiteer je van onze inkoopvoordelen, -tools en -expertise. Je kunt deelnemen aan collectieve raamovereenkomsten. Met goede voorwaarden, kostenbesparing en maatwerk doen we recht aan individuele keuzes en posities. Maar als coöperatie dragen we ook bij aan een hoger doel: samen maken we goede zorg betaalbaar, beschikbaar en duurzaam. Het delen van kennis staat steeds meer centraal: via tools, gezamenlijke inkooptrajecten en webinars of bijeenkomsten. 

Wat krijg je voor je lidmaatschap? We hebben de voordelen van het lidmaatschap samengevat in: inkoopkracht, inzicht en interactie.

Inkoopkracht
Je kunt als lid onbeperkt profiteren van de inkoop/schaalvoordelen die de coöperatie biedt:

 • Onbeperkt gebruik van alle (collectieve) raamovereenkomsten met Intrakoop-leveranciers, inclusief bonussen en af-factuur kortingen 
 • Samenwerking met (Intrakoop-)leveranciers 
 • Gratis gebruik Intrakoopcommunity
 • Gebruik van het Intrakoop Deelplatform voor de zorg (freemium versie) 
 • Onbeperkt deelnemen aan commitmenttrajecten 
 • Toegang tot de ICT-webshop (1 miljoen artikelen, zeer laag geprijsd, incl. dropshipments) 
 • Samenwerking met andere leden in marktconsultaties en collectieve inkooptrajecten

Inzicht
Je kunt gebruik maken van tools, benchmarks, analyses, kennis en advies vanuit het collectief: 

 • Leveranciersmanagement op collectieve (raam- of introductie)overeenkomsten met (Intrakoop-)leveranciers 
 • Gebruik van de contractchecker 
 • Toegang tot de Leveranciersprestatiemeting en bijbehorende benchmark (LPM-basis) 
 • Toegang tot benchmarkcijfers (jaarverslagenanalyse en markt/sector) 
 • Toegang tot sectorrapporten 

Interactie

Je kunt profiteren van de coöperatieve kracht van met elkaar communiceren, samenwerken, kennisdelen en netwerken:

 • Persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs (min. 1x per jaar) 
 • Persoonlijke intake/verkennend gesprek met één van onze segmentexperts/consultants (min. 1x per jaar) 
 • Periodieke digitale nieuwsbrief met interessante informatie en tips 
 • Periodieke digitale events-nieuwsbrief met een overzicht van alle toekomstige events
 • Toegang tot Mijn Intrakoop op www.intrakoop.nl (webportal), met o.a. marktcijfers en toolkits 
 • Toegang tot jaarevent en Algemene Ledenvergadering ALV met stemrecht
 • Toegang tot kennisevents over specifieke onderwerpen of productsegmenten 
 • Deelnemen aan webinars 
 • Deelnemen aan de Klankbordgroep
 • Deelnemen aan pilots of werkgroepen

Onze activiteiten financieren we uit:

 • de contributie van leden;
 • een normatieve omzetbonus van 0,75% van de omzet;
 • het factureren van individuele diensten.

Voorwaarden lidmaatschap

Alleen organisaties die zorg en welzijn aanbieden, kunnen lid worden van Intrakoop. Verder moet je als lid deelnemen aan minimaal één raamovereenkomst. Bekijk voor meer informatie het Huishoudelijk reglement en onze Statuten.

Kosten lidmaatschap

Nieuwe leden betalen eenmalig € 1500,- entreegeld. De contributie voor 2024 is € 2900,-. Word je lid na 1 oktober? Dan is de contributie € 725,- voor oktober tot en met december. 

Lid worden?

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met:

Intrakoop Binnendienst
Elke werkdag bereikbaar
 • 073 21 21 200
Intrakoop Binnendienst