Veel belangstelling voor webinar DUMAVA

Tenten Solar helpt Elver bij zonnepanelen

Op 31 augustus hebben bijna 100 mensen uit zorgorganisaties deelgenomen aan het webinar dat Intrakoop samen met Hellemans en INNAX organiseerde over de nieuwe subsidieregeling voor duurzaam maatschappelijk vastgoed: DUMAVA.

Wat houdt deze regeling in?

Om de klimaatdoelstellingen te halen is het belangrijk om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen, waaronder gebouwen van zorgorganisaties. Om eigenaren van dit vastgoed te stimuleren om te investeren in verduurzamingsmaatregelen en zo het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verlagen is deze subsidieregeling ontwikkeld.. Het kabinet stelt hiervoor vanaf 3 oktober 2022 €150 miljoen beschikbaar. 

Je kunt ervoor kiezen om subsidie aan te vragen voor: 

  • Eén tot maximaal drie verduurzamingsmaatregelen die op de maatregelenlijst staan
  • Een integraal verduurzamingsproject waarvan de minimale subsidiekosten €25.000 zijn. 

De nieuwe regeling vergoedt 30% van de projectkosten om de verduurzamingsmaatregel(en) te realiseren en is alleen bedoeld voor bestaand maatschappelijk vastgoed dat minimaal 10 jaar oud is. Daarnaast dekt de subsidie de helft van de kosten voor een energieadvies en de helft van de kosten voor een energielabel. 

Informatie uit het webinar van 31 augustus

Tijdens het webinar hebben Hellemans en INNAX de regeling en de spelregels om voor de subsidie in aanmerking te komen toegelicht. Ook hebben ze concrete voorbeelden van projecten laten zien waarvoor je DUMAVA-subsidie kunt aanvragen en hoe je dat het beste kunt doen. Kon je niet aan het webinar deelnemen of wil je de informatie nog eens nakijken? 

Webinar RVO

Op dinsdag 13 september van 14.00 tot 15.00 uur organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ook een webinar over DUMAVA. Zij vertellen daarin alles over de regeling en doorlopen onder andere het aanvraagproces. Ga voor meer informatie en aanmelden naar de site van RVO  

Neem contact op

Heb je vragen of behoefte aan hulp bij het aanvragen van deze subsidie? Neem dan contact op met David Hoorn, Elise ter Heine of Lorenza van Westrienen via energie@intrakoop.nl


Deel dit artikel