Vastgoed en financiën

Vastgoed en financiën zijn ook bij zorgorganisaties met elkaar verbonden en hebben een sterke impact op de gehele organisatie. Immers, als de exploitatiekosten van het zorgvastgoed laag zijn, dan leidt dat tot een positief bedrijfsresultaat en gezonde balanspositie. Vice versa, als er voldoende geldmiddelen binnen een zorgorganisatie zijn dan kan er ook optimaal worden geïnvesteerd in zorgvastgoed. 

Op een aantal manieren kunnen wij je helpen om de kostenstructuur van het zorgvastgoed te beoordelen en indien vereist te verbeteren. Zo helpen wij je: 

 • De exploitatiekosten te benchmarken om zo te beoordelen of deze marktconform zijn;
 • De eventuele huurinkomsten of uitgaven van jouw organisatie te beoordelen op marktconformiteit;
 • De WOZ-beschikkingen en taxatieverslagen te inventariseren om te beoordelen of de WOZ-waarde niet te hoog is en de objectafbakening juist is;
 • De eventuele hypothecaire lening(en) te inventariseren om te beoordelen of de financieringsvoorwaarden kunnen worden geoptimaliseerd;
 • De verzekerde waarde voor de opstalverzekering te beoordelen om te voorkomen dat er te veel premie wordt betaald vanwege een te hoge verzekerde waarde;
 • In geval van een huursituatie te beoordelen of onderhoudskosten op een juiste wijze zijn gedemarkeerd tussen huurder en verhuurder;
 • Eventuele kosten in verband met leegstand te verminderen;
 • Bij de aanvraag van subsidies in verband met bijvoorbeeld verduurzaming van uw zorgvastgoed.  

WOZ-beschikking juist?
Op 18 januari vond het webinar 'Is mijn WOZ-beschikking juist?' plaats. Hierin wordt uitleg gegeven hoe je kunt controleren of jouw WOZ-beschikking klopt en op welke manier je bezwaar kunt maken. Kijk het webinar hier terug. 


   

  Neem contact op

  Wil je meer informatie over de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op met

  David Hoorn
  Productgroepmanager Energie
  • 06 52 75 28 84
  David Hoorn