Ledenconsultaties textiel voorzien in enorme behoefte

Textieldienstverlening

De ledenconsultaties textiel die Intrakoop organiseert, zijn een win-win-winsituatie voor de deelnemende zorgorganisaties en leveranciers én voor Intrakoop zelf. Alle partijen kunnen praktisch aan de slag met de opgehaalde kennis.

‘Voor ons kwam deze ledenconsultatie precies op het goede moment’, zegt Klaartje Stikvoort, teammanager dienstverlening bij ouderenzorgorganisatie De Wever in Tilburg. ‘Ons huidige contract voor textielbewassing loopt af. We waren net van plan om een marktverkenning te gaan doen. Het was ook heel interessant dat de bijeenkomst bij leveranciers plaatsvond. Niet alleen omdat ik de betreffende leverancier nog niet kende, maar ook omdat het de gelegenheid bood theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Vooral wat ik over maatschappelijk verantwoord ondernemen hoorde, vond ik waardevol. Ook voor ons als zorgorganisatie een belangrijk thema natuurlijk. Bovendien biedt een werkbezoek inzicht in de ontwikkelingen binnen de textielbewassing. Dat helpt je als aanbieder om je programma van eisen scherp te stellen op een voor ons en onze cliënten belangrijk thema. Kleding draagt bij aan het welbevinden van mensen, aan hun waardigheid. Die moet dus goed verzorgd zijn.”

Boeiende discussie

Ook Leo de Rijk, sales manager bij Rentex, een van de bedrijven bij wie de ledenconsultatie textiel plaatsvond, is te spreken over de gekozen aanpak. ‘Het biedt ons de kans om klanten en niet-klanten te laten zien hoe we werken en om met elkaar in discussie te laten gaan’, zegt hij. ‘Met het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn nu alle zorgpartijen bezig en wij konden daarvan heel praktische voorbeelden laten zien: warmtewisselaars bijvoorbeeld, en recycling van het waswater dat we gebruiken. Ook konden we uitleggen dat industrieel wassen vijf maal milieuvriendelijker is dan zelf wassen binnen de instelling, dankzij de maatregelen die wij als grootschalige aanbieder kunnen nemen. We merkten dat het wordt gewaardeerd als je daarop kunt ingaan. En als je laat zien dat je regulier werk kunt aanbieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat sluit direct aan bij een deel van onze doelgroep, organisaties die actief zijn in de ggz. Wij kunnen textiel na verwerking in bulk aanbieden, zodat cliënten het zelf intern kunnen uitleveren. Dat draagt bij aan hun eigen regie. Een van de aanwezigen wilde meteen een afspraak maken om verder te praten.’

De behoefte peilen

Intrakoop verzorgt zulke ledenconsultaties niet alleen voor textiel, maar sectorbreed, laat inkoper/productmanager Astrid Willemsen weten. ‘De kernvraag aan onze leden is hierbij: waarmee willen jullie dat wij ons bezighouden?’ aldus Willemsen. ‘Wat vinden jullie belangrijk, in dit geval in textieldienstverlening, en sluit dat aan bij wat wij bieden? De combinatie van onderlinge discussie en werkbezoek bij textielleveranciers bleek een goede match. Onze leden willen graag meedenken. Maar ze willen ook wel eens rondkijken bij de drie leveranciers waarmee wij voor hen raamcontracten hebben afgesloten. Ook bij de aanbieders met wie ze zelf geen contract hebben.’

Gerichte input

Intrakoop bereidt de ledenconsultaties goed voor door vooraf vragen op te stellen. Op basis daarvan konden de leden met elkaar in discussie gaan. ‘In dit geval was de vraag wat voor een zorgorganisatie de top drie USP’s van een wasserijbedrijf is’, legt Willemsen uit. “Na de onderlinge discussie gingen de aanwezigen er met de wasserijen over in gesprek. Voor ons kwamen er heel concrete dingen uit. Dat onze leden het op prijs stellen als wij gestandaardiseerde pakketten voor dienstkleding gaan aanbieden bijvoorbeeld, of dat we ervoor zorgen dat leveranciers meer transparantie bieden tijdens het inkoopproces. Zo leveren de ledenconsultaties ons heel gerichte input op voor vervolgsessies. Die zullen we dan themagericht aanbieden, bijvoorbeeld door problemen te bespreken of best practices te delen.’

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over deze ledenconsultatie of onze textieldienstverlening in het algemeen? Neem dan contact op met

Astrid Willemsen
Contractmanager Facilitaire Diensten
  • 06 57 90 38 86