Intrakoop mede ondertekenaar nieuwe Green Deal

Minister Bruins Tim de Jong

Afgelopen woensdag 10 oktober heeft directeur Ledenrelaties Tim de Jong in Nijmegen zijn handtekening gezet onder de nieuwe Green Deal: 'Duurzame zorg voor een gezonde toekomst'.

Met deze Green Deal wil het Kabinet samen met een groot aantal belanghebbenden in en om de zorg deze in de komende periode verduurzamen. Vanaf het allereerste moment is Intrakoop hier zeer bij betrokken. Door middel van het voorzitten van de werkgroep Duurzaam Inkopen die onder de vorige Green Deal hing hebben we vanaf het eerste moment bijgedragen aan duurzaam inkopen in de zorg. 

Tim de Jong ondertekent namens Intrakoop

Belangrijke taken die we met de ondertekening op ons hebben genomen zijn:

  • We gaan inzetten om de inkoop in de zorg te verduurzamen en circulair te maken
  • We spannen ons in om zorgorganisaties bekend te maken met de richtlijn duurzaam inkopen en samen met relevante partners, waaronder de Rijksoverheid, een versimpelde versie hiervan voor kleine organisaties te maken
  • We spannen ons in om samen met partners, waaronder de rijksoverheid, een format voor duurzaam inkoopbeleid maken
  • We zorgen ervoor dat in verschillende productgroepen zoals textiel, onderhoud, eten en drinken en afval, projecten opgezet gaan worden om de zorg te verduurzamen.

Met de ondertekening is pas de eerste stap gezet. Nu moet er ook daadwerkelijk geleverd gaan worden. Intrakoop heeft daarvoor capaciteit vrijgespeeld zodat we de zaken die we aan de orde gesteld hebben ook daadwerkelijk ten uitvoer kunnen gaan brengen. Vanzelfsprekend doen we dat niet alleen, dat kan alleen maar als we samenwerken. Alleen op die manier kunnen we er samen voor zorgen dat de zorg duurzamer wordt en tevens beter betaalbaar. 
Alle ondertekenaars GD om minister Bruins heen

 

Deel dit artikel

Neem contact op

Jesse Schrama
Inkoper/productmanager Energie
  • 06 46 13 54 46
;