Update Intrakoop dienstverlening rondom vastgoed

gebouw vastgoed

In januari zijn we gestart met onze dienstverlening rondom vastgoed. Om ervoor te zorgen dat we hierin aan de verwachtingen van onze leden konden voldoen hebben we vooraf via ledendialogen de wensen en vragen verzameld. Aan de hand van jullie input is de dienstverlening vorm gegeven.

Nu, na ruim vier maanden, delen we graag onze en jullie ervaringen met dit nieuwe aandachtsgebied in ons aanbod. 

Kennis delen

Om leden te informeren over de mogelijkheden, aandachtspunten en eventuele oplossingen heeft Intrakoop in samenwerking met diverse specialisten meerdere webinars georganiseerd. De reacties op deze webinars zijn erg positief. Feedback van deelnemers verwerken we en dit zorgt ervoor dat de inhoud nog beter aansluit bij de wensen. Het aantal aanmeldingen groeit en er staan nieuwe onderwerpen op de planning voor de komende maanden.

Je kunt je nog aanmelden voor het webinar ‘Controle op terreinbeheer’ op 19 mei aanstaande.  

Op onze website vind je de links naar de opnamen van de reeds gegeven webinars zodat je die op een ander moment terug kunt kijken: 
Is mijn WOZ beschikking juist? 
De voordelen van digitalisering van het vastgoedmanagement.
Verbeter de huursituatie van jouw organisatie.
Contractmanagement en kwaliteitsbewaking op onderhoud en beheer.

Ervaringen met onze leden

Naast het bieden van kennis op het vlak van vastgoed ondersteunen we al diverse leden bij verschillende vraagstukken. Natuurlijk hebben leden zelf veel kennis in huis, maar door specialisme op de onderdelen in te vliegen waar de kennis net even ontbreekt, realiseren we met elkaar mooie besparingen en wordt de basis goed ingeregeld richting toekomst. 

  • WOZ-aangifte: Bij een zorgorganisatie in het oosten van het land heeft Paradox Care geholpen bij het indienen van de WOZ-aangifte. Door het doen van enkele checks is er een hele mooie besparing gerealiseerd en is er veel helder geworden waardoor het voor de toekomst goed is ingericht. Zowel bij de organisatie als bij de gemeente. 
  • Selectietraject groenvoorziening: Civiel Plan heeft voor een zorgorganisatie op enkele onderdelen ondersteuning geboden bij een selectietraject op groenvoorziening. Dit traject is inmiddels afgerond en het lid is blij met het resultaat en de samenwerking. Mede omdat er op de juiste onderdelen een specialist is aangehaakt welke heeft gezorgd dat de uitvraag strak is ingeregeld o.a. middels KPI’s maar ook door alle assets in kaart te brengen waardoor dit voor de toekomst zijn geld gaat opbrengen. 
  • Taxaties: Er worden bij enkele leden al taxaties uitgevoerd. Ook zitten enkele leden hiervoor nog in de offertefase. Paradox Care werkt hierbij soms ook samen met een pool taxateurs die de zorgmarkt goed kennen en bekend staan bij banken waardoor leden voor de juiste prijzen hun vastgoed kunnen waarderen. 
  • Ondersteuning verkoop: Paradox Care ondersteunt een zorgorganisatie in het zuiden van het land bij de verkoop van vastgoed. Het traject is bijna afgerond en de zorgorganisatie is blij met de geboden ondersteuning op een onderwerp waar zij minder kennis van hebben mede door de mooie opbrengsten die het hen heeft gegeven. 
  • Digitaliseren van vastgoedmanagement: Deze dienst die wij aanbieden in samenwerking met Humble wordt goed ontvangen. Waarom? Omdat men naast het grip krijgen op hun vastgoedmanagement ook dirigent wordt van hun MJOP en hun MJOB en dit hen veel tijd bespaart om al deze informatie op één plek te bundelen. Een ziekenhuis in het westen van het land is overgestapt op Humble en twee andere ziekenhuizen zitten in de offertefase. In de care implementeren inmiddels vier leden het softwarepakket. Daarnaast hebben negen care organisatie een offerte aangevraagd.
  • Ondersteuning beheer en onderhoud: R-ffect heeft na het geven van het webinar ‘Contractbeheer en kwaliteitsbewaking op beheer en onderhoud’, al bij enkele leden verkennende gesprekken staan om hen te helpen bij de optimalisatie van hun onderhoudscontracten en te ondersteunen bij gesprekken met leveranciers. Samen zorgen zij ervoor dat hier via de juiste KPI’s en KSF’s een stevige basis wordt gecreëerd binnen de lopende of nieuwe contracten. 
  • Ondersteuning huurportefeuille: voor een lid in het noorden van het land is Paradox Care aangesloten als strategisch vastgoed sparringpartner om hen te ondersteunen bij vraagstukken over hun huurportefeuille. Zij toetsen de huurovereenkomsten van de gehuurde objecten aan de eisen van wet- en regelgeving en op markconformiteit voor huurprijzen en servicekosten. Met de uitkomst van deze toets gaan zij bekijken, hoe zij de processen voor de gehuurde objecten kunnen optimaliseren. 

Het is fijn om te zien dat leden ons steeds beter weten te vinden op het gebied van vastgoed. Door de kennis binnen hun eigen zorgorganisatie te bundelen met kennis van onze experts creëren we het schaap met de 5 poten en zetten we zo een stevige basis neer richting de toekomst. Ook zorgen we met elkaar dat de gesprekken met leveranciers op een gelijk kennis niveau plaats kunnen vinden. Zo boeken we de beste resultaten en creëren we het hoogste rendement voor het zorgvastgoed. 

Ledendialoog 

In het derde kwartaal van 2022 organiseren we opnieuw een ledendialoog over dit onderwerp. We praten graag met je verder over vastgoed en onze dienstverlening. Zijn we volgens jou met de juiste onderwerpen bezig? Wat mis je? etc. Op deze manier blijven we afstemmen of deze dienstverlening waarde toevoegt voor onze leden, want dat is de reden waarvoor we het doen!  

Deel dit artikel

Neem contact op

Juul Hoes
Managing Consultant
  • 06 42 22 29 11