Op weg naar criteria voor duurzaam inkopen in de zorg

25 tot 30% van alle zorguitgaven van ziekenhuizen en andere zorgorganisaties heeft te maken met inkoop bij toeleveranciers en dienstverleners. Als het om verduurzaming gaat, kunnen zorgorganisaties daarin dus echt het verschil maken. Wat duurzaam wordt ingekocht, heeft vaak een positief effect op de footprint van hun organisatie. 

Hoe kun je duurzaam inkopen?

Veel verschillende organisaties hebben duurzaamheidscriteria ontwikkeld of duurzame PvE’s opgesteld. Maar er zijn zoveel criteria, dat inkopers en facilitair managers vaak door de bomen het bos niet meer zien. Het is dus lastig te weten wat wel of niet ‘uitgevraagd’ moet worden aan leveranciers om daarmee bij te dragen aan duurzamere zorg. 

Op weg naar basis- en ambitiecriteria

Daarom zijn we in januari 2023 gestart met het project Criteria voor duurzaam inkopen in de zorg, vanuit het programma duurzaamheid onder leiding van Jan Holsappel. Anne Marie van den Berg is projectleider. 

Het project bestaat uit de volgende stappen:

 1. Verzamelen, inventariseren (afronding voor 31 januari 2023)

  Door deskresearch brengen we alle criteria van onder meer Nevi, Pianoo, RVO en MPZ  bij elkaar in 1 overzicht per productgroep/segment/sector. Daarna vragen we bij enkele leden door hen individueel opgestelde criteria op en voegen die toe in dit overzicht.

 2. Structureren, ordenen (afronding voor 31 maart 2023)
  Met een klein team van inkoopdeskundigen gaan we alle verzamelde criteria gedetailleerd doornemen en ‘vertalen’ naar een praktische,  eenduidige en opgeschoonde lijst van inkoopcriteria, die gerubriceerd wordt per productcategorie. 

 3. Verrijken, completeren en SMART maken (fase 1: afronding 31 augustus)
  De conceptlijsten uit stap 2 stellen we binnen Intrakoop beschikbaar aan productgroepmanagers, inkoopconsultants en contractmanagers. Met hen scherpen we aan en benoemen we clusters/thema’s om per cluster een volgende stap te zetten.

 4. Verrijken, completeren en SMART maken (fase 2: afronding 30 september)
  Per cluster (productgroep, thema of segment) stellen we een team samen van deskundigen, van onder andere inkopers van ziekenhuizen en zorginstellingen, productgroepmanagers Intrakoop, contractmanagers Intrakoop, relevante leveranciers en branche-experts/belangen-verenigingen. Met dit team gaan we de ‘bestaande’ criteriasets uitbreiden, verrijken en scherper (= SMART) formuleren. Het ‘eindproduct’ van deze stap is een basisset criteria duurzaam inkopen in de zorg, die vooral is bedoeld om niet-duurzame producten en diensten zoveel mogelijk uit te sluiten. 
  Het streven is om die basisset in september te delen en bespreken met alle Intrakoop-leden en leveranciers. Daarna stellen we de basisset beschikbaar aan de hele zorg en gaan we ‘lobbyen’ om deze criteria ‘landelijk’ geaccepteerd te krijgen.

 5. Uitbreiden, ambitieuzer maken (afronding voor 31 december 2023)
  Als laatste stap zien wij het als uitdaging om de basisset aan te vullen met meer ambitieuze criteria die verdere verduurzaming bij leveranciers moeten aanjagen en stimuleren. Deze aanvullende verrijking zullen wij doen met een klein team van koplopers, vanuit de zorg en met innovatieve leveranciers. Met als resultaat een ambitieset aan criteria voor duurzaam inkopen in de zorg die na afronding vooralsnog alleen beschikbaar is voor medewerkers en leden van Intrakoop.

Neem contact op

Wil je meer weten over het project Criteria voor duurzaam inkopen in de zorg? Neem dan contact op met

Jan Holsappel
Consultant en programmamanager Duurzaamheid
 • 06 21 28 69 32
Jan Holsappel