Op weg naar duurzaam inkopen in de zorg

25 tot 30% van alle zorguitgaven van ziekenhuizen en zorginstellingen worden gedaan door middel van inkoop bij toeleveranciers en dienstverleners. Als het om verduurzaming gaat, kunnen zorgorganisaties daarin dus echt het verschil maken. Wat duurzaam wordt ingekocht, heeft vaak een positief effect op de footprint van hun organisatie.

Duurzaam inkopen betekent dat je, naast op de prijs van de producten, diensten ook structureel de effecten meeweegt van deze inkoop op klimaat, milieu en sociale aspecten. Intrakoop streeft ernaar om duurzaam handelen en ondernemen te bevorderen en zoveel mogelijk negatieve effecten op milieu en sociale aspecten te voorkomen, zowel in haar eigen organisatie als bij haar leden. Intrakoop ziet duurzaam inkopen als belangrijk middel hiervoor en biedt haar leden en de zorgsector praktische handvatten om duurzaam inkopen zelfstandig toe te kunnen passen in hun organisatie. Dat is de kracht van onze coöperatie.

Hoe kun je duurzaam inkopen?

Door diverse organisaties zijn er duurzaamheidscriteria ontwikkeld of duurzame eisen opgesteld, denk bijvoorbeeld aan Pianoo, Milieuthermometer, Intrakoop, AIVG etc. 

Maar er zijn zoveel criteria en op zoveel verschillende plekken, dat inkopers en facilitair managers vaak door de bomen het bos niet meer zien. Het is daarmee in de praktijk soms lastig te weten wat wel of niet ‘uitgevraagd’ moet worden aan leveranciers om daarmee bij te dragen aan duurzamere zorg. Dáár willen wij vanuit de coöperatie tools voor aanbieden.

Op weg naar basis- en ambitiecriteria

Dit gaf aanleiding om in januari 2023 te starten met het project Criteria voor duurzaam inkopen in de zorg, vanuit het programma duurzaamheid.

Vanaf heden zijn de verzamelde criteria beschikbaar via de Intrakoopcommunity (selecteer bovenaan de pagina's het kopje thema's > duurzaamheid > Criteria Duurzaam Inkopen). Daar lees je ook hoe je de criteria in kan zetten tijdens je inkooptraject. De volgende stappen gaan we in 2024 verder uitwerken:

  1. Verrijken, completeren en SMART maken (fase 2)
    Per cluster (productgroep, thema of segment) stellen we een team samen van deskundigen, van onder andere inkopers van ziekenhuizen en zorginstellingen, productgroep managers Intrakoop, contractmanagers Intrakoop, relevante leveranciers en branche experts/belangenverenigingen. Met dit team gaan we de ‘bestaande’ criteriasets uitbreiden, verrijken en scherper (= SMART) formuleren. Het ‘eindproduct’ van deze stap is een basisset criteria duurzaam inkopen in de zorg, die vooral is bedoeld om niet-duurzame producten en diensten zoveel mogelijk uit te sluiten.

    Het streven is om die basisset eens per kwartaal te delen en bespreken met alle Intrakoop-leden en leveranciers. Daarna stellen we de basisset beschikbaar aan de hele zorg en gaan we ‘lobbyen’ om deze criteria ‘landelijk’ geaccepteerd te krijgen.

  2. Uitbreiden, ambitieuzer maken
    Als laatste stap zien wij het als uitdaging om de basisset aan te vullen met meer ambitieuze criteria die verdere verduurzaming bij leveranciers moeten aanjagen en stimuleren. Deze aanvullende verrijking zullen wij doen met een klein team van koplopers, vanuit de zorg en met innovatieve leveranciers. Met als resultaat een ambitieset aan criteria voor duurzaam inkopen in de zorg die na afronding vooralsnog alleen beschikbaar is voor medewerkers en leden van Intrakoop.

Ben jij al een koploper op het gebied van duurzaam inkopen of wil je meedenken (ook als je geen koploper bent) op dit onderwerp en de criteria smarter en/of kunnen aanvullen. Meld je dan aan voor een van onze werkgroepen. Geef ook aan voor welk productgroep je mee wilt denken. Aanmelden kan via duurzaamheid@intrakoop.nl.

Neem contact op

Wil je meer weten over het project Criteria voor duurzaam inkopen in de zorg? Neem dan contact op met

Jan Holsappel
Consultant en programmamanager Duurzaamheid
  • 06 21 28 69 32
Jan Holsappel