Wetgeving voor duurzamer vastgoed

Het verduurzamen van vastgoed heeft grote impact op de  C02-uitstoot en het gebruik van materialen. Geen wonder dat overheid, bedrijven en andere organisaties in het Klimaatakkoord afspraken hebben gemaakt over maatregelen die ze gaan nemen. En ook in het Bouwbesluit 2012 zijn duurzaamheidseisen opgenomen. Wat betekent het voor jouw zorgorganisatie? 

Handig hulpmiddel CO2-routekaart zorgvastgoed

In het Klimaatakkoord hebben de maatschappelijke sectoren, zoals de zorg en het onderwijs, aangegeven aan de slag te gaan met “portefeuilleroutekaarten CO2 reductie vastgoed”. De brancheverenigingen van de zorg hebben hieraan hun commitment gegeven. In ruil daarvoor blijft aanscherping van wetgeving en nieuwe wetgeving voor de zorg de komende jaren beperkt.

Met een CO2-routekaart kun je laten zien hoe je instelling een bijdrage wil leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. De routekaart geeft per gebouw inzicht in de geplande maatregelen, de verwachtte CO2-reductie en de benodigde investeringen. 

De ambities voor de routekaarten zijn in lijn met het Klimaatakkoord. Dat betekent 50% CO2-reductie in 2030 en 95% in 2050 vergeleken met de CO2-uitstoot in  2017, 2018 of 2019. Met de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn maakt de keuze voor het referentiejaar niet zo veel uit.


Neem contact op

Wil je meer weten over wetgeving voor verduurzaming van vastgoed? Neem dan contact op met

Lise Winters
Consultant Duurzaamheid
  • 06 13 27 21 23
Lise Winters